Afscheid van een bevlogen voorzitter

Peter van Herpt, de voorzitter van onze wijkraad, heeft, tot zijn grote verdriet, afscheid moeten nemen van zijn functie. Hij kan zijn full-time baan, waarbij hij veel op reis moet, niet langer combineren met de zware taak als voorzitter.

Foto: Tijdens de jaarlijkse BBQ
voor de vrijwilligers nam Peter afscheid.

Peter: “De Wesselerbrink is de grootste wijk van Enschede en daar ben je als wijkraad volop mee bezig. Je bent maar met weinig mensen en dat vergt veel van iedereen. De wijkraad wordt nu gereorganiseerd. Dit is al eerder geprobeerd, maar toen was hier veel weerstand tegen en je kunt nu eenmaal geen ijzer met handen breken. Waarschijnlijk wordt de taak van de wijkraad nu gesplitst. Er wordt nu veel tijd gestoken in de wijkbudgetten. Dit brengt scheve verhoudingen met zich mee. Het is wel de bedoeling dat de voorzitter onafhankelijk blijft en dus boven alle partijen staat”.

In zijn jaren als voorzitter heeft Peter gelukkig maar 3 klachten hoeven te behandelen. Er wordt nu een behoorlijke sprong voorwaarts gemaakt. Jammer genoeg valt dit net samen met zijn vertrek. Peter ging moeilijkheden nooit uit de weg: “Met goed communiceren en goed overleg kom je een heel eind. Je moet een helikopterview vasthouden en je afvragen hoe je iets moet aansturen. Het vertrek van Francis Wessing (de toenmalige secretaris) drukte duidelijk op de wijkraad. Hij was een gezellige man en een harde werker, maar gelukkig voor hem en jammer voor ons, kreeg hij een nieuwe baan en had hij geen tijd meer voor de wijkraad”.

In zijn tijd als voorzitter heeft Peter meerdere hoogtepunten meegemaakt, waarvan de 1e Meet & Greet met bewonersverenigingen één van de belangrijkste was. “Dit was een geweldige bijeenkomst, waar veel goeds uit voortgekomen is. Het zorgde voor veel nieuwe verbindingen in de wijk en meer interactie. Vroeger bestond de Wesselerbrink echt uit 4 verschillende buurten, die elkaar vaak beconcurreerden. Dit is nu een stuk minder geworden. Langzaam maar zeker gaan we de goede kant op en en worden de buurten medestanders in plaats van tegenstanders”. Het Feest van Verbinding heeft daar zeker ook toe bijgedragen.

Langzaam maar zeker gaan we de goede kant op en en worden de buurten medestanders in plaats van tegenstandersPeter van Herpt

Een groot probleem is dat de wijk altijd te weinig geld heeft voor projecten, maar ook voor de huisvesting van de wijkraad. Dit is een blijvend gevecht met de gemeente, waar de betrokken functionarissen soms wisselen en ieder een andere insteek heeft Er wordt door veel wijkbewoners ook nog steeds gedacht dat de wijkraad door de gemeente betaald wordt voor de werkzaamheden die verricht worden. Dit is echt niet geval. Dat kan niet vaak genoeg gezegd worden. De wijkraad en iedereen die in de aangesloten werkgroepen en redactie meewerkt aan een mooie wijk, is een vrijwilliger en doet alles zonder er een cent voor te ontvangen. Dit is echt liefdewerk voor je wijk en buurt.

Peter heeft ook mede gezorgd voor de plaatsing van de infoschermen in het winkelcentrum. Na de huidige verbouwing zullen deze een meer prominente plaats gaan innemen. “Het zou bijvoorbeeld goed mogelijk zijn om live sportwedstrijden uit onze wijk op de schermen te tonen, zodat ook tijdens het winkelen wedstrijden gevolgd kunnen worden. Technisch is dat mogelijk, maar dan heb je wel weer een vrijwilliger nodig die zich daar mee bezig kan houden”.

Peter van Herpt in 2014, geflankeerd door Janny Kolz (links) en Francis Wessing (rechts)

Zo kom je steeds weer op hetzelfde punt uit: gebrek aan menskracht. Na de zomervakantie zal er met man en macht aan worden gewerkt om alles goed op de rails te krijgen.

Een bewijs van hoe het wel kan is het opnieuw in gebruik stellen van de fontein in het Wesselerbrinkpark. Dat was een wijkbrede actie, waar iedereen de handen voor uit de mouwen heeft gestoken en kijk eens naar het resultaat. Geweldig toch!

Peter, we wensen je alle goeds voor de toekomst en hopen je nog vaak bij wijkbijeenkomsten en andere activiteiten in onze mooie wijk te mogen zien.

Lees ook: