Bestuur Wijkraad Wesselerbrink onderbezet

In de afgelopen weken heeft het bestuur afscheid genomen van 3 van de 5 bestuursleden. Na de zomervakantie wordt het aangevuld met 4 leden uit de werkgroepen. Heb je belangstelling voor een functie, neem dan contact op!

Door Bertus Siemerink,
Alifa

Het was al langer een publiek geheim dat voorzitter Peter van Herpt deze zomer het bestuur van de wijkraad zou gaan verlaten. Hij kon zijn taken voor de wijkraad niet langer combineren met zijn drukke baan.

Het bestuur was vanaf dat moment al niet te ruim bezet, maar nu hebben ook Marcel Kobes en Jolanda Venturini te kennen gegeven met hun werkzaamheden voor de wijkraad te stoppen. De afgelopen maanden is er veel contact geweest tussen leden wijkraad (werkgroepen wijkbudget en redactie Wesselerbrink) en het bestuur. Er bestond een verschil van inzicht over de werkwijze. Hierover zijn ook uitvoerige gesprekken gevoerd. Het is niet geheel gelukt om tot overeenstemming te komen.

Uiteindelijk hebben Marcel en Jolanda er voor gekozen om zich terug te trekken uit de wijkraad. Zij gaven dit te kennen tijdens de (jaarlijkse) bijeenkomst ter afsluiting van het seizoen. Nadrukkelijk willen ze hiermee ruimte geven aan nieuwe vrijwilligers, die met elkaar een gezamenlijke visie voor de toekomstige wijkraad vorm gaan geven. Jolanda en Marcel hebben zeer veel energie gestopt in de wijkraad, Jolanda ruim 5 jaar en Marcel bijna 3 jaar. We bedanken beiden voor deze inzet en wensen hen veel succes en geluk voor de toekomst.

Voor het huidige bestuur betekent dit echter wel dat er nog maar 2 bestuursleden over zijn. Jan Winter blijft penningmeester en Henk Siekmans is voorzitter ad interim. Gelukkig heeft het bestuur een actieve achterban met betrokken leden. Vier van deze leden (uit de werkgroepen) sluiten na de zomervakantie aan. De gemeente heeft opbouwwerker Bertus Siemerink van Alifa gevraagd dit proces te begeleiden. Alle betrokken vrijwilligers zijn hiermee akkoord.

Het is duidelijk dat de wijkraad versterking nodig heeft, zeker in bestuurlijke zin. Heeft u belangstelling en denkt u geschikt te zijn voor een functie in het bestuur van de wijkraad, neemt u dan contact op met Bertus Siemerink. Onderstaand treft u een profielschets aan, waarbij wordt aangegeven wat er zoals wordt verwacht.

Contactgegevens Bertus Siemerink: tel. 06-13578258, mail: b.siemerink@alifa.nl.

Profielschets

Bestuursleden van Wijkraad Wesselerbrink, zijn bewoners die:

 • zich betrokken voelen bij de leefomgeving die verder reikt dan hun eigen straat of buurt,
 • kennis hebben van mentaliteit, levensgewoonten, sociale omstandigheden en mensen met een andere culturele achtergrond,
 • houden van aanpakken/kunnen organiseren,
 • weten overzicht te (be)houden,
 • tijd en geduld hebben,
 • goed kunnen luisteren,
 • goed kunnen samenwerken,
 • mensen kunnen enthousiasmeren,
 • willen/kunnen netwerken,
 • inspelen op wensen en problemen van de wijkbewoners,
 • checken of de oplossing waar medebewoners om vragen, daadwerkelijk een oplossing voor het probleem is,
 • relaties kunnen onderhouden met gemeente/politiek/functionarissen/instellingen,
 • openstaan voor opbouwende kritiek.