Wesselerbrink bloeit op

Overal in Enschede tref je deze zomer velden aan met wilde bloemen. Op bordjes legt de gemeente uit waarom. Ook in Wesselerbrink.

Door Ton Loevering,
wijkbeheerder

Enschede is een echte groene stad, rijk aan heesters, gazon, weides, bomen, enzovoort, waar we elke dag van mogen genieten. Dat wil niet zeggen dat de natuur niet iets te kort komt. Zowel flora als fauna hebben het niet gemakkelijk vooral als het om hun leefomgeving gaat.

De gemeente heeft daarom een tijd geleden al besloten om zowel flora als fauna een handje te helpen. Er wordt over de hele stad nagedacht om groene linten aan te leggen.

Voor de insecten hebben we bedacht dat het goed is om stukken grond uit te zoeken die we kunnen inzaaien met een wilde-bloemenmengsel. Of het creëren van Bloemenlinten. Bloemen waar ze veel nectar en stuifmeel van af kunnen halen. Heel recent hebben we de Broekheurne-ring (als lint) ingezaaid en ook het terrein voor de Shell op de hoek van de Broekheurne-ring en Broekheurnerrondweg.

Bij deze stukken grond hebben we mooie informatieborden geplaatst. Daarop staat informatie over de ingezaaide stukken grond en veel informatie over wie er gebruik van maken. Dit zijn uniforme borden die we gebruiken in de hele stad met gegevens van het ingezaaide bloemenmengsel.

Lees ook: