Speciale subsidies voor bewegen, zelfstandig leven en noaberschap

Bij de provincie Overijssel kun je tot € 3.000 bijdrage vragen voor activiteiten voor gezond bewegen, zelfstandig bewegen, of noaberschap. Vraag het uiterlijk 10 november aan!

Het gaat hier om een andere subsidie dan het bekende wijkbudget (Jij Maakt De Buurt) van de gemeente. De subsidiebijdrage van de provincie bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 3.000.  Aanvragen kan tot 10 november 2017. De beoordeling vindt plaats op basis van volgorde van binnenkomst.

Enkele voorbeelden van subsidies die toegekend zijn: speeltuin, rolstoeltransportfiets, jeu de boulesbaan, huiskamer van de buurt, buurttuin, beachveld, beweegtuin, herfstwandeling, scouting, en zestig plus disco.

Het kan gaan om de volgende soorten activiteiten:

  • Gezond bewegen: beweegvriendelijk Overijssel, waarbij inwoners worden aangespoord om te bewegen en dat het bewegen bijdraagt bij aan de gezondheid.
  • Zelfstandig leven:  (economische) zelfredzaamheid van inwoners en dat ze kunnen deelnemen aan de samenleving. Denk hierbij aan langer zelfstandig wonen, omgaan met nieuwe media en het kunnen lezen en schrijven).
  • Noaberschap: is te zien aan de inzet van vrijwilligers, lokale initiatieven voor de eigen leefomgeving of nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van leefbaarheid waarbij het zelforganiserend vermogen van inwoners van Overijssel een impuls krijgt.

Voor hulp bij het concreet maken van uw project en tips kunt u contact opnemen met de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel: www.askoverijssel.nl.

Meer info en voorwaarden