Alzheimer café

Op maandag 4 december is er weer een avond van het Alzheimer Café in Enschede. De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn Ouderen in samenwerking met zorgorganisaties.

Het thema van deze bijeenkomst is: Geheugenpoli

Voor deze avond hebben we mevr. H. den Hertog, neuroloog MST, bereid gevonden om onze gastspreker te zijn.

De volgende punten zullen aan de orde komen:
• Hoe kom je bij de geheugenpoli terecht?
• Wat kun je verwachten?
• Hoe is de procedure, het doel en de gang van zaken?
• Wat is een diagnose en hoe gaat het verder?

Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen en met lotgenoten in contact te komen, ook is er schriftelijke informatie aanwezig.
Deelname aan het Alzheimer Café is gratis.

Alzheimer Café:
Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede

Datum en tijd:
Maandag 4 december 2017
19.00: zaal open
19.30 – 21.00 uur: programma
Toegang, koffie en thee zijn gratis.

Inlichtingen:
Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn Ouderen, 053-4320122 of mailen: w.varwijk@alifa.nl

Lees ook: