Enschede deelt!

Vroeger waren burendiensten heel gewoon. Het lenen en gebruiken van elkaars spullen kwam dagelijks voor. In de huidige economie is bezit en eigendom echter belangrijker geworden. Zonde en jammer, want het delen van spullen of elkaar helpen met een huis-tuin-keuken klus is veel leuker en nog goed voor de buurt ook. EnschedeDeelt maakt dat laatste daarom mogelijk voor iedereen in
de gemeente Enschede. Lees verder Enschede deelt!