Werkgroep IT-beheer

De werkgroep bestaat de facto niet meer sinds 15 juni 2017.

 

De werkgroep IT-beheer is onderdeel van de Wijkraad Wesselerbrink. De werkgroep is verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van IT-middelen van en voor de wijkraad.

IT-middelen

De IT-middelen van de wijkraad bestaan uit hardware zoals:

 • computers
 • beamer
 • PA-systeem (public address systeem: microfoon, versterker, luidsprekers)

en uit de volgende software en software-services:

 • domeinbeheer wesselerbrink.com
 • e-mail en e-mailadressen
 • website
 • wijkbudget-administratiesoftware
 • software voor de infoschermen in het winkelcentrum

De werkgroep is niet verantwoordelijk voor privé-spullen van wijkraadsleden, en ook niet voor spullen van niet-wijkraadsleden.

Taken

 • Aanschaf IT-middelen
 • Onderhoud IT-middelen
 • Inzet van IT-middelen. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld het aansluiten van beamers, laptops, en PA-systeem. Bij software gaat het bijvoorbeeld om het aanmaken van e-mailadressen, het resetten van wachtwoorden, enz.

Contact

Neem contact op met de werkgroep via:

itbeheer@wesselerbrink.com