Begroting wijkraad 2013

Hieronder vind je de begroting van de wijkraad voor het jaar 2013, waarvoor de wijkraad budget aanvraagt uit het wijkbudget van de wijk.

Begroting wijkraad Wesselerbrink 2013

Basiskosten:

huur kantoor

3000

porto, telefoon, internet

2000

kopieerkosten

400

kamer van koophandel

40

openbare vergaderingen

1400

kantoorbenodigdheden

500

afschrijving apparatuur

250

website

800

representatiekosten

1200

huur opslagruimte  materiaal wijkbudget o.a.tenten

1000

onvoorziene uitgaven

1000

totaal

11590

te ontvangen gemeente subsidie

3100

te kort

8490

Activiteiten:

S.H.W. run 3 wijken

1750

straatspeeldag

1500

sinterklaasfeest/intocht

600

kerst/nieuwjaarsborrel

750

kerstmarkt

600

B.C. ondersteuning/kerstbomen

2000

totaal

7200

Wijkkrant Brinkpraat:

drukker

6000

verspreiding

2800

vervoerskosten

200

printkosten

300

portokosten

50

totaal

9350

advertentie-opbrengsten

600

te kort

8750

Jongeren Wijkraad:

activiteiten

5000

print/drukkosten

500

vergaderkosten

250

onvoorziene uitgaven

250

totaal

6000

 totaal

30.440

Heb je vragen of opmerkingen over deze begroting? Neem dan gerust contact op met de wijkraad via de secretaris.