Vergadering

Openbare bijeenkomst wijkbudgetten Wesselerbrink geeft stof tot nadenken

De openbare bijeenkomst van de wijkraad Wesselerbrink op 14 november bood veel informatie, maar gaf de bezoekers ook stof tot nadenken. Veel discussie in een prima sfeer.

Van de wijkraad was behalve penningmeester Janny Kolz (ziek), voltallig aanwezig. Daarnaast zo’n 40 bezoekers. De vergadering werd voorgezeten door Irma Heetla als technisch voorzitter.

Voorstellen leden werkgroepen wijkbudgetten

De aftrap begon met het voorstellen van de leden van 4 werkgroepen, Het Lang (3 leden), De Posten (4 leden), Het Bijvank (3 leden) en Het Oosterveld ( 3 leden). Helaas konden niet alle leden aanwezig zijn, maar ze zijn allemaal al 2x als complete werkgroep bij elkaar geweest om af te stemmen en de eerste aanvragen voor hun buurt te behandelen.

Daarna kwam aspirant wijkraadlid Francis Wessing aan het woord. Hij gaf een heldere uiteenzetting met behulp van een powerpoint presentatie over de huidige stand van zaken m.b.t. de te besteden wijkbudgetten. Hij moest helaas mededelen dat door een forse bezuiniging vanuit de gemeente op de wijkbudgetten er behoorlijk moet worden ingeleverd. Per saldo lijkt het er op dat eind dit jaar toch nog budget overblijft. Het is nog niet geheel duidelijk of dit bedrag mag worden overgeheveld naar 2014. De wijkraad probeert hierover uiteraard helderheid te krijgen op korte termijn. Dit is nodig ook want de wijkraad moet voor volgend jaar weer een bestedingsplan maken.

Bestedingsplan 2014

Het bestedingsplan geeft in grote lijnen aan waar de accenten voor volgend jaar liggen om wijkbudgetten toe te kennen of juist niet. Bezoekers in de zaal werd gevraagd om inbreng hierover. Hierbij ontstonden pittige discussies over bepaalde standpunten. Zo werd ingebracht door een bewoner dat volgend jaar geen geld meer moet worden toegekend voor eten&drinken. Een ander gaf aan dat stichtingen, verenigingen en scholen geen geld meer moeten kunnen aanvragen via de wijkbudgetten. Deze en andere ideeën zijn door de wijkraad opgeschreven en worden meegenomen om een concept bestedingsplan op te stellen.

Inbreng van bewoners gevraagd

De wijkraad Wesselerbrink wil graag meer inbreng van bewoners voor het op te stellen concept bestedingsplan 2014. Dus hebt u concrete voorstelen/speerpunten waarover de wijkraad/werkgroepen volgend  jaar vooral bij aanvragen positief  moet oordelen (of juist niet), dan kunt u dit laten weten. U kunt mailen naar: secretaris@wesselerbrink.com. Uw reacties bepalen mede de inhoud voor het concept bestedingsplan 2014.

Concept bestedingsplan 2014 wordt donderdag 19 december gepresenteerd

Het concept bestedingsplan wordt gepresenteerd tijdens de openbare wijkraadvergadering van donderdag 19 december. Wij nodigen bewoners van de Wesselerbrink uit om dan nog een laatste reactie te geven op dit plan. Hierna maakt de wijkraad deze definitief en legt deze voor ter goedkeuring en vaststelling aan de stadsdeelcommissie zuid op 24 januari 2014.

Aanvraag Inkr8 uitgesteld

Vanavond zou Alifa een toelichting geven over de aanvraag van de wijkraad m.b.t. het initiatief Inkr8. Hierbij worden bewoners opgeleid om te bemiddelen in de wijk, daar waar conflictsituaties dreigen te ontstaan. Het initiatief komt vanuit Alifa en wordt breed gedragen door de woningcorporaties, wijkagent, Stadsdeelmanagement en de wijkraad. Vandaar dat de wijkraad Alifa heeft gevraagd een projectplan te schrijven, die de wijkraad vervolgens als aanvraag in zou dienen.

Helaas moest Bertus Siemerink, opbouwwerker, namens Alifa mededelen dat in samenspraak met de wijkraad is besloten om de aanvraag voorlopig uit te stellen. Ook Alifa krijgt in 2014 te maken met bezuinigingen, hierdoor weet men niet precies welke personele inzet er in de Wesselerbrink plaats gaat vinden. Tevens wil Alifa Inkr8 inzetten als methodiek. Hiermee komt de aanvraag er inhoudelijk er anders uit te zien. Bertus Siemerink liet weten dat de aanvraag in veranderde versie in het 1e kwartaal van 2014 opnieuw door de wijkraad aan bewoners in de wijk kan worden voorgelegd.

Presentatie opening StudiWoW

Vanuit de jongerenwijkraad WoW gaf Ibrahim een toelichting over de opening van muziekstudio StudiWoW. Hij vertelde enthousiast over de vele bezoekers tijdens de opening, maar ook daarna. Wekelijks kunnen jongeren op donderdagavond terecht in Het Magneetje. Ze kunnen o.a. meedoen aan workshops en zelf een rap schrijven. Ibrahim benadrukte dat alles onder goede begeleiding gebeurt en dat van jongeren ook een tegenprestatie gevraagd, door bv. iets in de wijk terug te doen. Ibrahim werd meerdere keren tijdens zijn bevlogen toespraak met applaus beloond. Helaas was het beloofde promotiefilmpje van de opening door een technische storing niet te zien. Elders op de website overigens wel te bewonderen.

Applaus voor de (technisch) voorzitter

Toen voorzitter van de vergadering het rondje maakte voor de rondvraag werd door één van de bewoners een compliment gemaakt over de wijze waarop ze de vergadering had geleid. Er klonk spontaan een applaus uit de zaal,waarmee deze opmerking breed werd bevestigd.

Aspirant wijkraadleden zijn nu officieel toegetreden

Daarna kon Irma Heetla als voorzitter de avond positief afsluiten met de mededeling dat de aspirant wijkraadleden zichzelf konden feliciteren. Doordat ze voor de 2e keer een openbare vergadering hebben bijgewoond, zijn ze nu definitief wijkraadlid. Verwachting is dat de wijkraad tijdens de openbare wijkraadvergadering van 19 december kan mededelen wie welke functie/taak op zich gaat binnen de wijkraad.