onderneeminzuidlogo

Onderneem In Zuid: voor en door ondernemers

Op woensdag 3 september was er een informatie-avond over de nieuwe organisatie OnderneemInZuid: voor en door ondernemers in Enschede Zuid. Een verslag.

Verslag van Ruud Hoemakers

De informatie-avond werd gehouden in restaurant Le Pompidou, Wesselerbrink. Vooraf hadden al een groot aantal ondernemers zich laten inschrijven via de website www.onderneeminzuid.nl. Ook kwamen veel ondernemers zonder vóórinschrijving naar deze bijeenkomst. Het was er behoorlijk druk.

Wethouder Hans van Agteren (zelf ondernemer geweest) opende deze avond en in zijn toespraak gaf hij aan hoe belangrijk het is om gezamenlijk op te trekken en permanent zichtbaar te zijn, wat ook de doelstelling is van OnderneemInZuid. Vervolgens kwam kwartiermaker Marcel Slot vertellen hoe het beeldmerk van OnderneemInZuid tot stand is gekomen. Het muzikale intermezzo werd verzorgd door de bekende zangeres Sandra Timmerman, die ondanks de wat haperende geluidsinstallatie, prachtige liedjes en chansons ten gehore bracht.

Als afsluiting verzorgden kwartiermakers William Sprakel en Ruud Hoemakers een presentatie waarom het zinvol is om als ondernemer bij OnderneemInZuid aan te sluiten. Daarna volgden vragen en aansluitend werd er door de aanwezige ondernemers enthousiast contacten gemaakt. Netwerken werd tot in de late avond gedaan. Een groot aantal ondernemers heeft zich als deelnemer inschreven.

Het vervolg van deze avond is met de deelnemers in oktober een bijeenkomst te plannen om gestalte te geven aan OnderneemInZuid. Het initiatief komt van Enschede Stadsdeel-Zuid in de personen van Sonja Muckenheim en Raymond Schuring.

Voor informatie: www.onderneeminzuid.nl.

Kwartiermaker
Ruud Hoemakers