tuinonderhoudWeustink

Bewoners Het Weustink doen het zelf!

Bewoners "Het Weustink" doen het zelf, en krijgen van veel kanten complimenten over de flink verfraaide ruimte rondom het gebouw.

Door Agnes van Baal

“Jij maakt de buurt!”. Dat motto hanteert de gemeente Enschede om haar burgers te inspireren om ook zelf actief bezig te zijn met hun woon- en leefomgeving. Want iedereen wil natuurlijk graag met plezier in zijn eigen buurt wonen. Daarbij spelen veel factoren een rol. Zoals voldoende onderhoud van straten, openbaar groen, speelpleintjes,openbare verlichting, en zo mogelijk ook verbetering daarvan.

Vroeger werd van de gemeente verwacht dat die daar allemaal voor zorgde. Dat kost veel geld, voor een belangrijk deel door de kosten van het personeel dat dit werk moet uitvoeren. Maar, zoals bekend, ook de gemeente heeft de afgelopen jaren fors moeten bezuinigen. Uitvoering van alle wensen lukt gewoon niet meer.
Het beschikbare geld voor onderhoud van de openbare ruimte werd dan ook steeds minder. Hoe kan dat geld dan toch zo effectief mogelijk worden besteed? Nou, door de buurtbewoners zelf actief te betrekken bij hun buurt. Zij hebben toch het meeste belang bij een buurt waar je je fijn voelt? Laat de buurt zelf met ideeën komen en laat ze die, waar dat mogelijk is, ook zelf uitvoeren. De gemeente heeft nu, in de vorm van wijkbudgetten onder de naam “Jij maakt de buurt!”, geld beschikbaar om de buurt daarin te ondersteunen.

De bewoners van flatgebouw “Het Weustink”, gelegen op de hoek van de Geessinkweg en Het Oosterveld, zagen echter een paar jaar geleden al dat de gemeente steeds minder tijd besteedde aan het gemeentegroen. Het maaien van het gras ging nog wel, maar het onderhoud van het andere gemeentegroen rond het gebouw mocht al haast geen naam meer hebben. Het vele onkruid dat daardoor een kans kreeg, waaronder heel veel brandnetels en lange scheuten van braamstruiken, ergerde de bewoners steeds meer. Dit onkruid woekerde ook nog eens door naar het “eigen” groen van “Het Weustink”.

weust4In een vergadering van appartementseigenaren in 2012 nam bewoner Ab Bakker (inderdaad, de welbespraakte ere-voorzitter van cvv Sparta Enschede) het initiatief. In een vlammend betoog riep hij de andere eigenaren op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Laten we het onkruid en het afval in het gemeentegroen en het “eigen” groen rondom het gebouw samen opruimen en de opgeschoonde delen verfraaien, zodat het totaalplaatje van het gebouw en de directe omgeving weer het aanzien waard wordt, aldus Ab Bakker. En dan niet eenmalig, maar ook in de komende jaren. Want zo maak je je eigen buurt weer aangenaam om in te wonen.

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Een groep bewoners heeft het voortouw genomen en een opschoondag georganiseerd. De een regelde via via tuingereedschap, een ander regelde dat er koffie en broodjes waren. Weer een ander nam met de gemeente contact op om een bijdrage te krijgen in de kosten van de aanschaf van bloembollen en planten, voor de koffie en broodjes, en voor een barbecue aan het einde van de opschoondag, als bedankje voor het vrijwilligerswerk van de opschoners. De gemeente reageerde daar gelukkig positief op en stelde uit het budget “Buurt in actie” duizend euro beschikbaar. Na die opschoondag, waarop een grote groep bewoners actief was, zag het er al een heel stuk beter uit. Ongeveer in diezelfde tijd werden ook alle houten kozijnen en deuren vervangen door kunststof kozijnen en deuren, en werd het gebouw in nieuwe kleuren geschilderd. Ook dat droeg bij aan de verfraaiïng.

Ook daardoor ebde het enthousiasme voor het tuinonderhoud niet weg. In 2013 werd besloten een tuincommissie te formeren, die het onderhoud en de verbetering van het groen rondom het gebouw ging organiseren. Er werd wat gereedschap voor tuinonderhoud aangeschaft, in goed overleg met het gemeentelijke wijkbeheer werden planten ingekocht, en de gemeente gaf weer een financiële bijdrage, dit keer twaalfhonderd euro. Op verschillende dagen in 2013 zijn groepen bewoners bezig geweest om het groen weer op te schonen en te voorzien van nieuwe planten, waaronder een flink aantal rododendrons.

 weust3

In het afgelopen jaar 2014 is daarmee doorgegaan. De grond tussen de bomengroep aan de Geessinkweg is opgehoogd met een flinke laag door de gemeente geleverde houtsnippers. Het is de bedoeling dat het onkruid daardoor langer wegblijft, en misschien wel helemaal. Er zijn in overleg met wijkbeheer nog weer planten bijgeplaatst, er is nog wat extra tuingereedschap aangeschaft en ook zijn de voetpaden aan de kant van de Geessinkweg verhard. Aan de kosten heeft de gemeente dit jaar veertienhonderd euro bijgedragen, nu uit het nieuwe wijkbudget “Jij maakt de buurt!”. Op de laatste “tuindag” van het jaar 2014 konden de vrijwillige tuiniers van “Het Weustink” tijdens een afsluitende barbecue met trots terugkijken op een geslaagd tuinjaar. Inmiddels krijgen de bewoners van veel kanten complimenten over de flink verfraaide ruimte rondom het gebouw.
Voor 2015 houdt “Het Weustink” rekening met verdere bezuinigingen. Het gemeentelijk deel van het gazon zal nog maar twee keer per jaar worden gemaaid. Dat is natuurlijk veel te weinig om het gazon mooi te houden. Daar moet dus een oplossing voor komen.

weust2Nu wil de gemeente graag dat sportclubs hun maatschappelijke functie verbreden. En tegenover “Het Weustink” liggen de velden van voetbalclub Victoria ’28, waar ze natuurlijk grasmaaimachines hebben en ook verstand van groenonderhoud. Een plus een is twee. Daarom zijn er nu met Victoria contacten gelegd om te kijken of deze club haar overburen behulpzaam kan zijn bij het maaien van het gras, en mogelijk ook bij ander groenonderhoud waarvoor bij de bewoners de kennis en kunde ontbreekt. De eerste contacten zijn hoopvol verlopen. Als in het voorjaar de bomen en planten weer uitlopen en de eerste bloemen tevoorschijn komen, hopen de bewoners volop te kunnen genieten van het resultaat van alle inspanningen.

Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn de bewoners van “Het Weustink” blij met het initiatief van Ab Bakker, blij met het resultaat daarvan, en last but not least, blij met de financiële hulp van de gemeente, waarvoor nu het gemeentelijke wijkbudget “Jij maakt de buurt!” beschikbaar is. Zonder deze hulp was het initiatief waarschijnlijk doodgebloed, in plaats van springlevend zoals nu. Wil je ook zelf aan de slag om je buurt te verbeteren maar is er te weinig geld beschikbaar om dat te kunnen uitvoeren, neem dan eens contact op met de wijkraad en vraag of je een bijdrage kunt krijgen uit het wijkbudget “Jij maakt de buurt!”. Er is meer mogelijk dan je denkt!

weust6