euro

Wijkbudget aanvragen voor de zomervakantie

Wil je voor de zomervakantie nog een financiele ondersteuning aanvragen voor je buurt? Doe dat dan voor 17 juni.

Alle aanvragen die voor deze datum zijn ingediend kunnen nog volgens gewone tijdspad worden verwerkt.

Alle aanvragen die na die datum binnenkomen worden pas na de zomervakantie in behandeling genomen. Dat is pas in september. Hierdoor ontstaat dus een vertraging van 2 maanden op de aanvraag.

Dus: wil je budget voor een buurtactiviteit in de maanden juli of augustus, dan is het belangrijk om de aanvraag voor 17 juni ingediend te hebben.

Secretaris wijkraad,
Francis Wessing