meetengreet

Buurtcommissies luchten hun hart

De door de wijkraad georganiseerde Meet & Greet voor bewonerscommissies was een groot succes. Er waren zo'n 60 mensen aanwezig, waaronder ook de stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt.

Na een welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad, Peter van Herpt en een korte toespraak van de wethouder, werden de aanwezigen in 5 groepen verdeeld. In elke groep leidde een wijkraadslid het gesprek over een bepaald onderwerp. Na enige tijd werd er telkens van samenstelling gewisseld en werd bij een andere tafel een volgende onderwerp onder handen genomen. Dit leidde in sommige gevallen tot verhitte gesprekken. Omdat dit alles ondermeer in het kader van “Weken van de wijken” gebeurde waren ook de aanwezige medewerkers van het stadsdeelmanagement bij de discussies betrokken.

Verbeterpunten

Samengevat kwamen de volgende punten, als door de bewoners zeer belangrijk gevonden, naar voren:

  • Het hoge gras en de gevallen bladeren die niet weggehaald worden, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Het afval dat los bij de afvalcontainers ligt.
  • Het verkeer dat nog steeds met te hoge snelheid door de wijk rijdt.
  • Er zouden meer activiteiten met alle bewoners moeten worden georganiseerd, waardoor er een betere samenwerking tussen brinken, bewonerscommissies en wijkraad wordt gerealiseerd.

Gewaardeerd

Aan het eind van de avond werd, onder het genot van een hapje en drankje, nog geruime tijd door de aanwezigen over alle onderwerpen gesproken en contacten (opnieuw) gelegd. De avond werd zeer gewaardeerd door de bewoners. Wijkraad en stadsdeelmanagement worden van harte bedankt voor dit initiatief.

Vervolg

Wat wordt er gedaan met dit resultaat? We houden je op de hoogte op deze website en in de Brinkpraat.