euro

Verantwoording wijkbudget 2015 en plan voor 2016

Voor 2016 heeft de wijkraad € 160.000 te besteden van de gemeente. Hier lees je wat het plan is. De wijkraad legt ook verantwoording af voor de besteding van € 176.171 in 2015. De redactie heeft er twee interessante grafieken van gemaakt.

Doel

Het doel van het bestedingsplan is tweeledig:

  • Verantwoording naar gemeente zoals verplicht. De gemeente vraagt ieder jaar een verantwoording over voorgaande jaar en een plan voor komend jaar betreffende wijkbudgetten van de wijkraad. De gemeente heeft dit plan goedgekeurd.
  • Afspraken tussen wijkbewoners, wijkbudget-werkgroepen, en de wijkraad.

Het bestaat uit 3 documenten.

filegreen2Verantwoording 2015, speerpunten 2016, spelregels en kaders, organisatie wijkraad.

filegreen2Bijlage 1. Werkwijze van de werkgroepen: procedures en termijnen.

filegreen2Bijlage 2. Cijfers per wijk.

De gemeente heeft zelf ook een plan voor verbeteringen in de wijk. Zie daarvoor een artikel van het stadsdeelmanagement op deze site.

Besteding 2015 in beeld

De redactie heeft zelf ook enkele grafieken gemaakt van het gemeenschapsgeld dat in 2015 besteed is. In de eerste grafiek zie je hoe de 5 wijkdelen het geld verdelen aan kinderen, straatmeubilair, enz.

Bestedingen2015map

In de tweede grafiek zie je alle uitgaven van groot naar klein. In totaal is dat € 176.171,00 De kleur geeft het wijkdeel aan; grijs is wijkbreed.

Bestedingen2015alles2