jijmaaktdebuurt2

Twee budgetaanvragen € 24.600 totaal

De wijkraad nodigt wijkgenoten uit voor de bespreking van twee zeer grote budgetaanvragen op donderdagavond 28 april: onderwijsbegeleiding (€ 12.600) en de fontein (€ 12.000). Het gaat om 15% van ons wijkbudget dit jaar.

De wijkraad beheert namens de gemeente een budget van ca. € 160.000 dit jaar. Elke bewoner en organisatie in Wesselerbrink kan een financiële ondersteuning aanvragen voor de verbetering van de buurt/wijk, in het kader van Jij Maakt De Buurt. De regel is dat je bij een budget van € 5000 of meer je aanvraag publiek moet presenteren. De wijkraad vraagt dan om feedback van wijkbewoners, en neemt dat mee bij de goed/af-keuring van de aanvraag.

Op donderdag 28 april om 19:30 uur worden de volgende aanvragen gepresenteerd in wijkcentrum De Magneet.

Herstel fontein Wesselerbrink

  • Aanvraag: WB15-40-44
  • Gevraagde bijdrage: € 12.009
  • Presentatie: Kitty Veenstra
  • Begroting en toelichting: klik hier. Zie ook het filmpje over de aanvraag van TV Enschede

Huiswerkbegeleiding 2016

  • Aanvraag: (staat nog niet in de administratie)
  • Gevraagde bijdrage: ca. € 12.600. Dit is het bedrag dat voor hetzelfde project in 2015 is aangevraagd. Het bedrag voor 2016 is vermoedelijk vergelijkbaar
  • Presentatie: Wim van der Boom
  • Begroting en toelichting: klik hier

Meer informatie over deze avond:

Agenda