herstelfontein

Kritiek op huiswerkbegeleiding (€ 17.600) en fontein (€ 11.285)

Op 28 april werden twee grote uitgaven van het wijkbudget openbaar besproken in wijkcentrum De Magneet. Het liet bewoners koud waar € 2 per wijkbewoner aan werd uitgegeven.

Wanneer een wijkbewoner of organisatie een bedrag van meer dan € 5000 aanvraagt voor een initiatief in de wijk, dan dient hij/zij het voorstel en de begroting publiek te presenteren. Dit keer werden 2 aanvragen gepresenteerd voor totaal € 29.000, op een totaal jaarbudget van € 160.000. Dat is bijna € 2 van de € 10 die de gemeente per wijkbewoner beschikbaar stelt. Da’s geen klein bier.

Herstel van de fontein  € 11.285 (WB15-40-44)

Aanvrager Kitty Veenstra vertegenwoordigt een groep bewoners die graag wil dat de fontein in de vijver tussen kinderboerderij en winkelcentrum hersteld wordt. De pomp is in 2008 door de gemeente verwijderd vanwege de hoge kosten. De kosten voor herstel omvatten de aanschaf en installatie van 2 pompen en daarnaast de jaarlijkse kosten voor het 1e jaar: elektriciteit, onderhoud, en garantie.

De ene pomp is voor een fontein van 6 meter hoog. De andere pomp is voor de waterbak met waterval, vlak bij de straat. Wijkbeheerder Ton Loevering meldt dat de pompen ook belangrijk bijdragen aan de strijd tegen blauwalg in de vijver.

Wijkbeheerder Ton Loevering wijst aan waar de fontein moet komen
Wijkbeheerder Ton Loevering wijst aan waar de fontein moet komen

De opzet is dat de pompen dit jaar het hele seizoen al aan gaan. Een vraag van een bewoner: mochten ze later geïnstalleerd worden dan begin mei, wat zeer aannemelijk is, zouden we dan ook niet minder elektriciteit en onderhoud moeten betalen? Die vraag werd niet door aanvragers beantwoord; dat blijft vaag.

Een andere bewoner gaf aan dat hij van veel medebewoners heeft gehoord dat zij het niet eens zijn met deze aanvraag: waarom betaalt de gemeente dit niet zelf? Waarom betalen we dit met ons wijkbudget? Feitelijk draaien we hiermee het besluit terug van de gemeente om alle fonteinen in Enschede weg te bezuinigen. Het besluit leek echter al genomen. En al die mensen die ook kritiek hadden, hadden maar aanwezig moeten zijn. Op die opmerking kreeg de wijkraad wel het advies om beter met bewoners te communiceren, ook als die niet aanwezig zijn op een bijeenkomst.

Het aangevraagde bedrag stond vóór de presentatie als € 12.000 in de lijst met aanvragen, maar tijdens de presentatie werd aangegeven dat het om € 9.000 gaat omdat de gemeente er geld bij doet. In de lijst met aanvragen zien we nadien echter een goedgekeurd bedrag van € 11.285. We hebben het niet verder uitgezocht.

Huiswerkbegeleiding voor minima € 17.700 (WB16-17-37)

Aanvrager Wim van der Boom van de Stichting Onderwijsbegeleiding vraagt € 17.700 voor 1,5 uur begeleiding per week gedurende schooljaar 2016/2017, aan 34 leerlingen in Enschede Zuid.

De stichting werkt voor heel Enschede, en heeft veel sponsoren, waaronder veel commerciële bedrijven. Lang geleden was het de bedoeling een commerciële organisatie te worden, maar dat is al lang niet meer zo. Het geld gaat niet naar huisvesting. Voor huisvesting heeft de stichting op verzoek van wijkraad naar gratis mogelijkheden gezocht en met succes gevonden, o.a. bij diverse basisscholen.

Het werk van de stichting werd bijzonder gewaardeerd door aanwezige bewoners. Een moeder doet een aandoenlijk betoog voor “het werk van Wim en Kienhuis” waardoor haar kind een enorme sprong vooruit heeft gemaakt.

Foto van Stichting Onderwijsbegeleiding
Groep jongeren maakt kennis met bedrijven. Wim van der Boom staat achterin 4e van links

Vorig jaar stond de aanvraag voor € 12.600 voor wijkbreed in de boeken, en daarnaast tevens ca. € 5000 voor de Posten. Dit jaar staat de aanvraag tijdens de presentatie nog niet in de lijst met aanvragen, en enkele weken na de presentatie staat het er met maar 1 klein zinnetje in. De oorzaak is dat de aanvraag op het laatste moment is gedaan, zo legt Wim van der Boom uit.

De aanname is dat dit de laatste keer is dat met wijkbudget betaald wordt

Evenals enkele bewoners vindt ook de wijkraad dat wijkbudget niet bedoeld is voor huiswerkbegeleiding. De stichting Onderwijsbegeleiding zou dat bij de gemeente moeten halen. De wijkraad gaat waarschijnlijk akkoord met de aanvraag, maar vindt dat dit de laatste keer moet zijn.

Om de stichting te helpen heeft de wijkraad het onderwerp actief op de kaart gezet bij de gemeente. Het komt aan de orde in de Motiemarkt. Grote kans dat de politiek hier uiteindelijk aan gaat bijbetalen. Mocht de gemeente dit schooljaar nog gaan bijdragen, dan kan een deel van de financiering terug naar de wijkraad.

Naschrift redactie: dit artikel is in oktober 2018 aangepast na overleg met Wim van der Boom. In het oorspronkelijke artikel stond dat er veel vaag was over de aanvraag van de Stichting Huiswerkbegeleiding, en dat vragen daaromtrent onbeantwoord bleven. Wim attendeerde ons op de oorzaak: de aanvraag was pas in diezelfde week gedaan, en was daardoor nog niet  geadministreerd.