wczuid3

Winkelcentrum Zuid wordt veiliger

Afgelopen anderhalf jaar is de veiligheid in het winkelcentrum flink verbeterd. Er is een whatsapp alert-groep voor winkeliers, extra beveiliging, nieuw calamiteitenplan, aanpak hangjongeren, en extra verlichting op probleempunten. Voor de komende drie jaar wordt een lijst met actiepunten opgepakt.

Voor de veiligheid werken centrummanager, ondernemersvereniging, gemeente, politie, brandweer, en beveiliging actief samen, en worden ondersteund door het Centrum voor Criminaliteitspreventie & Veiligheid. Na een audit heeft het winkelcentrum op 21 december de derde KVO-ster (Keurmerk Veilig Ondernemen) voor winkelgebieden behaald.

De afgelopen periode is een veiligheidsanalyse opgesteld, die als basis dient voor het uitvoeringsprogramma van de komende drie jaar, de termijn van certificering. Op de lijst met actiepunten staan onder andere blijvende aandacht naar het terugdringen van winkeldiefstallen, inbraken, overlast, verbetering van de brandveiligheid en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte rondom het winkelgebied.