Verantwoording besteding wijkbudget € 135.000 in 2016

In 2016 heeft de gemeente € 160.000 toegewezen aan Wesselerbrink voor verbetering van de leefbaarheid. Dat is € 10 per bewoner. Bewoners mochten zelf kiezen hoe het besteed werd. In dit artikel laten we zien waar het geld heen is gegaan.

Bestedingsplan

De wijkraad brengt verslag uit naar gemeente en bewoners in het bestedingsplan: enerzijds de verantwoording voor 2016, en anderzijds de procedures voor 2017. Met de gemeente is het al besproken. Met bewoners wordt het besproken op de openbare wijkbijeenkomst, donderdagavond 9 maart.

Bestedingsplan Procedures

Geld laten liggen

Het valt meteen op dat er maar € 135.000 van de € 160.000 is besteed. Het resterende bedrag € 25.000 gaat terug naar de gemeente; het mag niet mee naar het volgende jaar. Hoe komt dat? We bespreken dit op de wijkbijeenkomst van 9 maart; het antwoord nemen we daarna op in dit artikel.

Enkele hele grote uitgaven

Aan het eind van dit artikel vind je alle uitgaven gedetailleerd op een rij. Hier al vast de top 6:

De eerste drie steken er met kopen en schouders bovenuit:

  • Huiswerkbegeleiding: € 17.600.
  • Activiteiten wijkraad: € 14.135.
  • Communicatie in de Wesselerbrink: € 13.800. Dat hebben wij als redactie uitgegeven: € 7.700 is besteed aan druk en verspreiding van 4 edities Brinkpraat. Een even groot bedrag ging naar de huur van een redactiekamer in De Magneet; dat is eigendom van de gemeente. Onze consumpties in de Magneet bedroegen € 660 voor gemiddeld 7 drankjes per week; we mogen er helaas geen eigen waterkoker of koffiezetapparaat gebruiken. De resterende € 500 is besteed aan de website (€ 103), kantoorartikelen, telefoonkosten, en vervanging van een toetsenbord en muis.

Opgeteld vormen deze drie uitgaven 33% van het hele jaarbudget. Dat komt een beetje scheef over: 33% van het jaarbudget gaat naar 3% van de aanvragen. Doen we dat wel goed?

33% van de uitgaven gaat naar 3% van de aanvragen

Besteding per wijkdeel

Net als voorgaande jaren waren er weer veel aanvragen – veel meer dan in andere wijken van Enschede. In totaal 111 aanvragen uit Wesselerbrink zijn in 2016 goedgekeurd door de wijkraad. Hieronder de verdeling naar wijkdelen. Merk op dat Het Brunink officieel niet bij Wesselerbrink hoort, maar qua wijkbudget doen die mee met Het Oosterveld.

In het diagram hieronder zie je hoeveel geld er per wijkdeel is uitgegeven, en waaraan dat is besteed. Daarbij onderscheidt de wijkraad de volgende categorieën: kinderen, jongeren, senioren, straatmeubilair, groen, Kerst/sint, feest/uitje, bewonerscommissies/verkeer, redactie, diversen.

Hoe zag dat er in voorgaande jaren uit? In het diagram hieronder valt meteen op dat de totale besteding van de wijk in 2016 sterk gedaald is. En daarna valt op dat het Oosterveld één keer het meest kreeg, maar meestal het minst.

Doen we bewoners van het Oosterveld tekort? Laten we daarvoor kijken naar de besteding per bewoner, in het volgende diagram. Daar zie je dat er in 2016 ongeveer evenveel geld naar bewoners van het Oosterveld, de Posten en het Bijvank ging. Maar dat is veel minder dan Het Lang: bewoners van dat wijkdeel profiteren vrijwel elk jaar het meest. Hoe komt dat? Een vraag voor de wijkbijeenkomst.

Alle uitgaven op een rij

Hieronder zie je alle 111 uitgaven van 2016 op een rij. Merk op dat onderaan enkele uitgaven van € 0 staan. Hoe komt dat? Ook die vraag nemen we mee naar de wijkbijeenkomst.

Boter bij de vis

Tot slot merken wij als redactie dat één op de twee aanvragers wel de weg naar het geld vond, maar nog geen kort verslagje met foto van het initiatief heeft opgestuurd. Dat is wel de afspraak bij de toekenning van het geld. Het dient als verantwoording en inspiratie naar andere bewoners toe. Wij roepen bewoners en organisaties hierbij op om alsnog een korte verantwoording naar ons te sturen: redactie@wesselerbrink.com. We plaatsen het graag in het overzicht op de website.