Nieuw: alles-in-één-school De Zuidsprong

Op 20 april is basisschool Het Lang omgetoverd tot alles-in-één-school De Zuidsprong. Hier kun je een grote sprong in je leven maken.

De alles-in-één-school is een nieuw fenomeen in Nederland. Het word ook wel “brede school” genoemd. Op zo’n school werken onderwijs en kinderopvang samen. Kinderen kunnen terecht voor voorschoolse en buitenschoolse opvang, ontwikkeling, onderwijs,  sport en cultuur. Door het brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden vroeg signaleren.

Directeur Ellen Rouwenhorst: “de Alles-in-één-school is een initiatief vanuit de Gemeente Enschede. Zij hebben een gemeentelijk beleid rondom de inclusieve stad, met de bedoeling kinderen en volwassenen in staat te stellen hun talenten te ontwikkelen en zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de maatschappij. Van de gemeente krijgen wij geld om de plannen uit te voeren. Dit schooljaar zijn we begonnen met de uitvoering van de eerste ideeën.”

De Alles-in-één-school is er voor het hele gezin. Ellen: “Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren. Wij willen graag een school zijn die een bijdrage levert aan het leefklimaat in de wijk. Een plek waar kinderen, ouders en buurtgenoten graag naar toe gaan. Waar je je gelukkig voelt. De school wil meer bieden dan alléén maar onderwijs. De school als ontmoetingsplek van de wijk. Een school waar nu en in de toekomst passend onderwijs, passende hulpverlening, passende samenwerking, passende aanpak, passende ondersteuning, passend taalaanbod, enz., die past bij de populatie, de buurt en de omgeving.”

Je kunt er op elk moment zomaar binnenlopen en er is ruimte om naar je verhaal te luisteren

De uitgangspunten voor de Alles-in-één-school zijn:

 • De Eigen-kracht-benadering: deze methode heeft als uitgangspunt het zoeken van hulp binnen de eigen kring, waardoor meer eigenaarschap ontstaat bij degene die het probleem heeft.
 • Het Aarhus Model: dit model legt de nadruk op het voorkomen van en het vroegtijdig ingrijpen bij problemen.
 • Positieve gezondheid: gezondheid is het zich kunnen aanpassen en het zelf kunnen beslissen over lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Bij deze uitgangspunten bedacht de school de volgende activiteiten:

 • Ouder- en buurtbetrokkenheid: in de school hebben ouders een lokaal ingericht tot huiskamer. In deze huiskamer kunnen ouders en buurtbewoners gezellig met elkaar een kopje koffie drinken en praten. Daarnaast kunnen ze van elkaar leren en elkaar helpen.
 • Creatieve ochtenden.
 • Ontbijten met het gezin: Alifa had het thema ontbijtstress gekozen, dit sloot goed aan bij het ontbijt en was herkenbaar voor iedereen.
 • Taallessen voor volwassenen door Power.
 • Themaochtenden voor volwassenen door Alifa.
 • Beweegkriebels: bewegen met peuter en ouder door Scoren met gezondheid.
 • Themaochtenden door de jeugdverpleegkundige van GGD Twente.
 • Huiswerkbegeleiding door de Stichting onderwijsbegeleiding Oost Nederland.
 • Logopedie door Logopedie Wesselerbrink.
 • Fysiotherapie door Fysiotherapie Stroinkslanden.
 • Wijkcoach inloopspreekuur.

De Alles-in-één-school bevindt zich aan Het Lang 78.

Lees ook: