Kindpakket breidt uit

Laptops voor kinderen uit minimagezinnen: gemeente Enschede en Stichting Leergeld Enschede breiden Kindpakket uit.

In het moderne voortgezet onderwijs is een laptop of tablet vaak onmisbaar. Tegelijkertijd kent Enschede veel gezinnen die het financieel zwaar hebben en bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs voor fikse extra uitgaven staan. Speciaal aan deze gezinnen boden de gemeente Enschede en Stichting Leergeld Enschede de mogelijkheid een laptop aan te vragen binnen het Kindpakket. De uitgifte van in totaal 350 laptops door leverancier Media Markt in Enschede is inmiddels gestart.

Enschede kreeg eerder dit jaar een extra rijksbijdrage van 1,17 miljoen euro voor het armoedebeleid, specifiek voor armoedebestrijding onder kinderen. De gemeenteraad ging akkoord met het voorstel van het College van B en W om hiervan 142.000 euro te reserveren voor digitale middelen. Hierdoor konden leerlingen uit het voortgezet onderwijs via Stichting Leergeld Enschede een aanvraag indienen voor een laptop. Binnen het Kindpakket biedt Stichting Leergeld Enschede ook andere tegemoetkomingen in schoolkosten, zoals het ‘fietsproject’ en een ‘schooltasproject’.

Wethouder Patrick Welman: ‘Investeren in jeugd’

Patrick Welman, wethouder Economie&Werk van de gemeente Enschede, vindt het belangrijk kinderen die in armoede leven structureel te ondersteunen in het actief deelnemen aan de maatschappij. “Samen met de maatschappelijke partners uit Enschede én met de doelgroep zelf kijken we voortdurend hoe we de hiervoor beschikbare rijksgelden het beste kunnen besteden. Er is veel behoefte aan het investeren in jeugd waarvan de ouders wat minder te besteden hebben. Zij zouden op hun nieuwe school moeten starten met dezelfde mogelijkheden en kansen als leeftijdsgenootjes. Daarbij hoort ook een fatsoenlijke laptop”, aldus Welman. De wethouder roept tevens andere maatschappelijke instanties op een bijdrage te leveren aan het helpen van kinderen die in armoede leven.

Kindpakket: ieder kind kan meedoen

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat ieder kind mee kan doen aan leuke en belangrijke dingen als sport, muziekles of een schoolreisje. Ook als daar in het gezin (te) weinig geld voor is. Daarom is er in Enschede het Kindpakket: regelingen die kinderen uit gezinnen met weinig geld helpen om mee te doen. Bijvoorbeeld door betaling van lidmaatschap van een club of met gratis spullen. In Enschede zijn er veel verschillende organisaties die kinderen uit gezinnen met een laag inkomen helpen. De gemeente Enschede subsidieert een groot deel van deze organisaties om de ondersteuning te realiseren. Al deze verschillende soorten ondersteuning samen noemen we in Enschede het Kindpakket.
Om toegang te krijgen tot de onderdelen van het Kindpakket hanteert de gemeente de grens van 120 procent van de bijstandsnorm.

Wachtlijst

Het beschikbare budget voor het laptopproject 2017 stelt Stichting Leergeld Enschede in staat om 350 laptops te verstrekken. De animo voor het project ligt hoger. Om deze reden wordt er gewerkt met een wachtlijst voor overige aanvragen.

Meer info over de mogelijkheden en aanvragen van onderdelen uit het Kindpakket: www.enschede.nl/kindpakket

Warning: Undefined variable $string in /customers/b/9/a/wesselerbrink.com/httpd.www/wp/wp-content/themes/gazette-child/functions.php on line 103