Straatfeest aanmelden

Straatfeest? Ja, gezellig! ...maar hoe regel je dat? Handleiding bij het organiseren van een straatfeest.

Een feestje met de buren, een barbecue of spelletjes voor kinderen, is een prima middel om de saamhorigheid in de buurt te versterken. Nu is vaak de eigen tuin te klein om zo’n feest tot een succes te maken. Gelukkig kan de gemeente een alternatief bieden door toestemming te geven om hiervoor een deel van de straat of andere openbare ruimte te gebruiken. Grote vraag hierbij is in hoeverre een feest op straat is toegestaan en, zo ja, wat hiervoor geregeld moet worden.

In deze handleiding wordt in het kort uitgelegd welke voorwaarden er gelden voor een straatfeest en welke stappen moeten worden genomen om hiervoor toestemming te krijgen.

Wat is een straatfeest?

Een straatfeest valt in de regel onder de categorie “meldingsplichtig evenement”.
Je hoeft slechts een melding te doen bij de gemeente.

De voorwaarden:

 • Het evenement duurt maximaal twee (aaneengesloten) dagen.
 • Het aantal bezoekers bedraagt naar verwachting niet meer dan 500 personen per dag.
 • Een aantal locaties zijn uitgesloten, zoals: van Heekplein, Oude Markt, Ei van Ko, Kruispunt De Graaff, Stationsplein, Plein Zuidmolen, Willem Wilminkplein en het Volkspark.
 • Het evenement vindt plaats tussen 09:00 – 24:00 uur.
 • Er ontstaat geen geluidsoverlast. De geluidsterkte van de (niet versterkte) achtergrondmuziek mag maximaal 50 dB(A)/ 65dB(C) bedragen, gemeten op 20 meter van de geluidbron.
 • Een eventueel podium mag niet hoger zijn dan 1 meter (vloer; gemeten vanaf het omliggende terrein) en is niet voorzien van een overkapping.
 • Er ontstaat geen schade aan de weg of aan de groenvoorziening.
 • Eventuele tenten mogen geen grotere oppervlakte hebben dan 50 m2 en het aantal mensen in de tent bedraagt niet meer dan 50 personen.
 • Alleen 30 km straten mogen worden afgesloten, mits het geen doorgaande weg of busroute betreft. Er zijn geen verkeersomleidingen noodzakelijk.
 • Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte of openbaar toegankelijk gebied.
 • Er wordt geen vuurwerk afgestoken of open vuur aangelegd.

Voor evenementen die niet aan de hiernaast genoemde voorwaarden (kunnen) voldoen moet een evenementenvergunning worden aangevraagd. Gezien de complexiteit en de kosten die hiermee gemoeid zijn is dit voor een gangbaar straatfeest geen haalbare zaak, zodat we hier in deze handleiding niet verder op in gaan.

Hoe kan ik een evenement melden?

Er zijn twee mogelijkheden:

1.  via het digitale loket
Kies de volgende digitale route: www.enschede.nl
In de Zoekfunctie “evenement” typen
In de lijst van zoekresultaten “evenementenvergunning” kiezen. Verderop in de tekst onder de rubriek
“evenementenmelding” vindt u de link “melding maken van een evenement”.
Door hierop te klikken opent een nieuw venster waarin u de melding kunt invullen.

Belangrijk:
Bij de melding moet een digitale situatieschets van het evenemententerrein worden toegevoegd. Dit is essentieel, anders wordt de melding niet geaccepteerd.

2. via de balie in het Stadskantoor
Een afspraak maken met de balie:
Kies via www.enschede.nl “afspraak maken”.
Maak vervolgens de keuze “samen digitaal”.
Met een medewerker van het Team Vergunningen Leefomgeving
kunt u de aanvraag doornemen.

Hoelang van tevoren moet ik melden en wat kost dat?

De melding moet uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan het evenement bij de gemeente binnen zijn.
Voor een evenementenmelding betaalt u geen legeskosten.

Beschikbaar stellen gemeentelijke materieel

Het is mogelijk om via Stadsdeelbeheer de beschikking te krijgen over bijvoorbeeld afzetlint, etc.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Enschede, telefoonnummer 14053
of maak een afspraak via www.enschede.nl

Warning: Undefined variable $string in /customers/b/9/a/wesselerbrink.com/httpd.www/wp/wp-content/themes/gazette-child/functions.php on line 103