Kerstviering Zonnebloem

Voor mensen met een lichamelijke beperking heeft De Zonnebloem dit jaar het wijkbudget aangesproken voor een gezellige kerstviering.

Op 16 december 2017 hielden wij in het Odd Fellowhuis aan de Nicolaas Beetstraat onze jaarlijkse kerstviering. Om 14.30 uur kon de voorzitster 40 gasten welkom heten. Na een glas alcoholvrije glühwein trad het zangkoor Monteserra uit Enschede op. Dit koor is al jarenlang van de partij en bracht in 2 sessies met veel enthousiasme een aantal prachtige kerstliederen ten gehore, ditmaal voor het merendeel in de Engelse en Ierse taal.

Na het vertrek van het koor werden de aanwezigen vergast op een voortreffelijk 4 gangen diner. Om 18.30 uur was de kerstviering afgelopen en uit de reacties kon worden opgemaakt dat onze gasten erg hadden genoten en voldaan huiswaarts keerden.

De kerstviering en ook andere activiteiten zijn alleen mogelijk door de enorme inzet van onze vrijwilligers die de gasten in de watten leggen en hen met raad en daad terzijde staan. Nieuwe vrijwilligers en ook nieuwe gasten zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Hennie Siekmans, tel. 4779899.

Een bijzonderheid dit jaar was dat wij voor het eerst een financiële bijdrage van de wijkraad Wesselerbrink hebben ontvangen, waarmee enkele onderdelen van de bijeenkomst bekostigd konden worden. Te begrijpen valt dat deze bijdrage in goede aarde is gevallen en wij de wijkraad daarvoor erg erkentelijk zijn.

De Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Wesselerbrink