Conflict met je buren? Gratis hulp van buurtbemiddelaars

Helaas komen burenruzies in de beste buurten voor. Laat het niet uit de hand lopen. Ga snel in gesprek, of vraag buurtbemiddeling. Daarvoor hoef je niet naar de Rijdende Rechter.

Buurtbemiddeling ondersteunt buurtgenoten die een conflict hebben, om met elkaar in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen. Daarvoor worden buurtbemiddelaars ingezet. Dit zijn getrainde vrijwilligers, die:

  • naar het verhaal van beide partijen luisteren;
  • geen oordeel geven en neutraal zijn;
  • de partijen begeleiden naar een oplossing.

Uiteraard hebben buurtbemiddelaars geheimhoudingsplicht. Bovendien is de ondersteuning van buurtbemiddelaars helemaal gratis!

Voor wie?

Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Enschede die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen met buren of buurtgenoten. Buren of wijkbewoners met een conflict of probleem kunnen dat bij Buurtbemiddeling melden. Voorwaarde is dat mensen die ruzie hebben, vrijwillig deelnemen aan de bemiddeling.

Tips

  • Let op de muziek uit openstaande ramen en deuren.
  • Probeer in wensen te spreken en niet in klachten.
  • Zet de BBQ zo neer dat de buren geen last hebben van de rook.
  • Vraag uw buren of ze hinder van u hebben en houdt daar rekening mee.
  • Als u nog laat buiten zit, bedenk dan dat anderen misschien graag willen slapen.
  • Maar bedenk vooral: waar gewoond wordt, wordt geleefd. Wie elkaar kent, spreekt elkaar makkelijker aan op kleine ergernissen en voorkomt zo dat het uit de hand loopt.

Meer info

Bezoek de website: www.buurtbemiddelingenschede.nl

Foto: https://lajk.startlap.hu

Lees ook: