Tevredenheidsonderzoek Brinkpraat

In de lente-editie van de Brinkpraat stond een enquête waarin bewoners werd gevraagd naar hun mening over de krant. In totaal zijn er 98 reacties ontvangen.

Door Bertus Siemerink,
netwerkcoach bij SVEN

Alle mensen worden bedankt voor hun medewerking. Een cadeaubon is uitgereikt aan mevr. Bron. Ze heeft er een mooi boeken-/tijdschriftpakket van gekocht bij de Bruna.

Bent u bekend met de Brinkpraat?

 • Ja 62x
 • Nee 13x
 • Geen belangstelling om deel te nemen aan enquête 23x

Opmerkingen:

 • Best leuke stukjes, maar stop er mee, Je loopt achter de feiten aan.(Bentelobrink).
 • Vanaf 1968
 • Op 2 adressen wordt aangeven dat ze de taal onvoldoende beheersen
 • 1 adres geen interesse; zegt dat ze de Brinkpraat nog nooit heeft ontvangen.
 • 1 adres: meneer vindt het helemaal niets. Mevrouw sluit even later aan en geeft aan de regelmatig de Brinkpraat te lezen en het ook leuk vindt.
 • Mevrouw is lerares Nederlands geweest. Geen tijd voor enquête. Is wel positief over de wijkkrant.
 • Mevrouw van Chinese afkomst zeg t Brinkpraat nooit te ontvangen. Kan ook nauwelijks Nederlands lezen.
 • Ik praat geen Nederlands.
 • Spreekt moeilijk Nederlands. Leest de Brinkpraat NIET
 • Jongeman > zegt nooit een Brinkpraat te hebben gezien
 • Niet bekend met Brinkpraat
 • Leest het een beetje; spreekt moeilijk de Ned. Taal. Lezen een beetje.
 • Hele tijd niet gehad (Nutterbrink).
 • Nooit eerder gezien (Lattropbrink)
 • Laatste editie wel ontvangen.(Lattropbrink)
 • Eerste keer dat ik deze nu heb ontvangen (Lattropbrink)
 • Krijg ‘m wel maar lees ‘m nooit.(Bentelobrink)
 • 3x Geen interesse (Bentelobrink)
 • Nog nooit gezien. Woon al 22 jaar in de Wesselerbrink. (Piksenbrink)
 • Mevrouw die aan de deur komt spreekt moeilijk Nederlands en kan geen Nederlands lezen. Andere mevrouw des huizes wel, maar leest Brinkpraat niet. (Piksenbrink)
 • Lezen ‘m niet (Piksenbrink)
 • Nog niet eerder gezien. Is vanuit Utrecht hier komen wonen. (Piksenbrink)
 • Komt niet uit de wijk. (Piksenbrink)
 • Nog niet gelezen. Is vanuit Rijssen hier komen wonen (Piksenbrink)
 • Geen belangstelling. Wijkkrant niet aan mij besteed (Piksenbrink)
 • Na 1x lezen, genezen

Leest u de krant?

 • Papieren versie 55x
 • Online/elektronisch 8x
 • Niet

In hoeverre bent u tevreden over de bezorging?

 • Onvoldoende 17x
 • Neutraal 21x
 • Voldoende 28x

Heeft u wel eens materiaal aangeleverd voor de Brinkpraat?

En indien ja, hoe vindt de bereikbaarheid van de redactie?

 • Onvoldoende 1x
 • Neutraal 3x
 • Voldoende 9x
 • Nee 58x

De Brinkpraat komt 4x er jaar uit en bestaat uit 16 pagina’s. In hoeverre bent u tevreden over:

Aantal keren dat de krant uitkomt

Ontevreden 2x, tevreden 40x, weet niet 9x, zeer tevreden 5x

Aantal pagina’s

Ontevreden 0x, tevreden 47x, weet niet 6x, zeer tevreden 6x

Artikelaanbod

Ontevreden 1x, tevreden 44x, weet niet 8x, zeer tevreden 6x

Nieuwsaanbod

Ontevreden 1x, tevreden 11x, weet niet 10x, zeer tevreden 5x

Inbreng wijkraad/wijkbudgetten/gemeente:

Ontevreden 8x, tevreden 37x, weet niet 11x, zeer tevreden 3x

Verhouding advertenties/artikelen:

Ontevreden 0x, tevreden 40x, weet niet 2x, zeer tevreden 0x

Leesbaarheid

Ontevreden 0x, tevreden 46x, weet niet 9x, zeer tevreden 7x

Voor ondernemers

Mogelijkheid tot adverteren

Ontevreden 0x, tevreden 5x, weet niet 0x, zeer tevreden 2x

Advertentiekosten

Ontevreden 0x, tevreden 5x, weet niet 1x, zeer tevreden 1x

Zou u bereid zijn (vaker) te adverteren als de krant 6x per jaar uitkomt?

 • Ja 7x (1x Bewoner Piksenbrink)
 • Nee

Waarom wel / waarom niet?

 • Hangt af van de kosten
 • Adverteren doet verkopen

Hoe staat tegenover 1 krant voor heel Enschede Zuid naast de vaste kranten Huis aan Huis en Hart van Enschede?

Brinkpraat houdt dan op te bestaan.

Negatief 18x, Neutraal 18x, Positief 30x

Zou u vaker een inbreng willen leveren als het verspreidingsgebied groter wordt?

Ja 23x, Nee 37x, Soms 1x, Geen idee 1x

Zou u vaker een inbreng willen leveren als de krant vaker uitkomt?

Ja 25x, Nee 32x, Soms 1x

Wat is uw leeftijd

 • < 20
 • 21-0 5x
 • 31-40 8x
 • 41-50 15x
 • 51-60 17x
 • 60 25x

Ben u man of vrouw?

 • Vrouw 46x
 • Man 31x

Opmerkingen / tips

 • Ook ruimte voor familieberichten
 • Mensen in de schijnwerpers zetten
 • Highlights – je meer onderscheiden
 • Dit is papierverspilling
 • Indien u zou opgaan in 1 krant moet u dus ook meer copy hebben, is dat er. Hebt u daar mensen voor? Nu kunnen de wijkcentra uitgebreid hun nieuws
  mededelen. Hoe staat het met de financiën. Er wordt door de gemeente zoveel bezuinigd. Dit krantje lees ik van A tot Z.
 • Brinkpraat zal moeten blijven bestaan.
 • Persoonlijk denk ik dat het vaker uitbrengen op een kleiner tamplate van Brinkpraat het contact tussen ‘wijk’ en bewoner wat beter warm houdt.
 • Leesbare krant. Goed te lezen.
 • Deze editie is bezorgd. Al een paar jaar is de Brinkpraat niet bezorgd bij ons (Rhaanbrink ) Ik nam deze dan mee van de (Jumbo) supermarkt, wat ik geen
  probleem vindt. Omdat deze krant specifiek over de wijk gaat, lees ik het graag. Als het breder wordt, vind ik het niet interessant genoeg.
 • Het is een prachtige goed leesbare krant die geheel in handen moet blijven van de wijk door de wijk. Zet niet de eigen identiteit op het spel door het over te geven aan mensen van een andere wijk. Hieraan zal de krant kapot gaan. Zoek naar een oplossing binnen bestaande bestel en geef je niet over aan geld, wat al zoveel gebeurt. Hier kan maar 1 beter van worden en dat is de persoon die de krant gaat uitbrengen!!
 • De Brinkpraat is een leuke, mooie krant voor de Wesselerbrink en zou niet moeten fuseren met andere wijken. Dan wordt de krant te groot en onoverzichtelijk.
 • Positieve reclame voor ondernemer en wijkcentrum.
 • Met het inleveren van deze pagina ben ik de wijkagenda kwijt. Niet zo handig dus! Verder vind ik een wijkkrant zoals die van Zuid-Oost mooier maar die zal wel duurder zijn. Zie voorbeeld boekje nr. 5 okt. 2017. Toen wij in Enschede kwamen (1966) was de Wesselerbrink net in de 1e bouwfase. Zijn er nog bewoners van het 1e uur woonachtig?
 • Een krant voor heel Zuid is niet zo interessant, omdat voor ons niet van belang is wat er in andere wijken gebeurt. We hebben al genoeg krantjes die ‘breed’ nieuws aanleveren en slecht gelezen worden. Als het over de eigen wijk gaat, blijft het voor iedere wijk boeiend.
 • Hoe vaker het krantje uitkomst, hoe meer er wordt geadverteerd. Blijft beter bij lezers hangen. Ik vind de Brinkpraat een prettig krantje om te lezen. Ik smacht dan ook naar de volgende uitgave. Wel vind ik dat het krantje qua verspreiding moet blijven zoals het nu is. Dit is nl. info uit de buurt waarvoor he tis bedoeld. Verspreid over heel zuid is niet meer zo interessant.
 • Brinkpraat is al zo lang ingeburgerd. Jammer dat hij zou kunnen verdwijnen. De vrijwilligers steken er veel energie in. Cultureel erfgoed?
 • Ik ben blij met de Brinkpraat. Info over de Wesselerbrink lees ik graag. De krant mag graag blijven!
 • Leuk krantje met leuke nieuwtjes.