Hondenrenveld Eikendaal

In 2017 constateerde de buurtcommissie van Mariëndaal dat er al geruime tijd behoefte is aan een omheind veld waar honden kunnen rennen. Met hulp van provincie en wijkbudget heeft zij het voor elkaar gekregen, in het lege terrein naast het Shell tankstation.

Door Hannie Olthof,
buurtcommissie Mariëndaal

Het grasveld tussen de Broekheurnerrondweg en het Shell tankstation is officieel aangewezen als losloopgebied voor honden. Wij als buurt hebben het initiatief genomen om een deel van dit veld te laten omheinen, zodat er een veilig hondenrenveld ontstaat. Honden kunnen daardoor niet onbedoeld het fietspad of de weg op rennen. Daarbij was het de bedoeling om het gebied (grasveld/ weide) aantrekkelijker te maken, zodat het ook een prettige plek wordt om elkaar als bewoners te treffen.

Thema’s waar dit initiatief een bijdrage aan levert zijn het bevorderen van de sociale samenhang, noaberschap, en een schone leefomgeving. Binnen de omheining moeten uitwerpselen worden opgeruimd. De verwachting is dat er daardoor minder uitwerpselen in de omgeving blijven liggen. Het aanzien zal netjes zijn en het geheel zal onderhouden worden. Bewoners kunnen elkaar treffen met of zonder hun hond.

Om te kijken of er voldoende draagvlak is, hebben we bewoners via Nextdoor (onze buurtapp) gevraagd. Hier zijn positieve reacties op gekomen. Er zijn 99 handtekeningen van bewoners verzameld die het initiatief ondersteunden. Bij de Provincie Overijssel hebben we budget aangevraagd, op basis van een tip op www.wesselerbrink.com. Later hebben we aanvullend een beroep gedaan op het wijkbudget.

Locatie van het hondenrenveld. Aan de linker kant van het veld staat een rood gebouw; dat is de Shell

Op 19 juni 2018 werd het hondenrenveld geplaatst. De werkzaamheden verliepen voorspoedig. De manager van het tankstation kwam de mensen verblijden met koffie en wat lekkers.
Binnen 1,5 dag was het hekwerk geplaatst.

De bewoners zijn heel blij met het hondenrenveld; er wordt volop gebruik van gemaakt. Regelmatig maken bewoners in het veld een praatje met elkaar terwijl de honden veilig binnen de omheining kunnen loslopen. Ook gebruiken bewoners het veld als ontmoetingsplek om van daaruit verdere activiteiten te verrichten.

Een geslaagd initiatief, mede dankzij medewerking van de gemeente! Andere bewoners worden hopelijk geïnspireerd hoe je met relatief weinig budget een vormeloos veldje kunt omzetten in een aantrekkelijke plek om samen te komen.