Sloop 60 woningen Bijvank-Noord – hoe het begon

Woningcorporatie Domijn geeft deze week het startsein aan REKO Grondverzet- & Wegenbouwbedrijf Raalte voor de sloop van 54 hobbykamerwoningen en 6 duplexwoningen.

Met deze laatste stap in deelplan 6 rondt Domijn de werkzaamheden in de wijkvernieuwing van het Bijvank-Noord af. De sloop van de 60 woningen is eind oktober gereed.

De herstructurering van het Bijvank is bijna klaar. Fase 3b en fase 6 moeten nog. Hier komen hoofdzakelijk koop en dure huur. De sociale woningen zijn in de vorige delen gebouwd.

Hoe het begon

In de jaren 60 werden in de Wesselerbrink zogenaamde “hobbykamerwoningen” gebouwd, ook de Sibculobrink, Pollenbrink en Piksenbrink . Het waren gewilde huizen met name omdat zij ruim van opzet waren met een hobby/tuinkamer en een inpandige garage. De huren waren voor die tijd erg hoog zodat hier veel ambtenaren en militairen van de basis kwamen te wonen. Er werden ook grappen gemaakt dat de buschauffeur overvallen was en zijn broodtrommel gestolen was.

De huren waren voor die tijd erg hoog zodat hier veel ambtenaren en militairen van de basis kwamen te wonen

In de loop der jaren veranderde de wijk van samenstelling met vele nationaliteiten. In de jaren 90 nam woningcorporatie Domijn het plan op om de wijk te gaan vernieuwen. Het plan begon op het Leunenberg en Het Lang met renovatie. Toen het Bijvank aan de beurt was waren de eisen van wonen erg veranderd en heeft Domijn het plan gewijzigd. Om met de woorden van de directeur te spreken: “slopen die hap”. Nou, dat hebben ze geweten: er kwamen overal spandoeken met protesten te hangen en hele optochten naar een stadsdeelvergadering aan de Vlierstraat. Zelfs de televisie van SBS en TV Oost kwam er aan te pas. Er werd een bewonerscommissie gevormd en met hulp van de woonbond is er een woonwensenonderzoek gedaan. Zelfs een excursie met bewoners en een stedenbouwkundig ontwerper (Sandra van Assen) naar Zwolle en Utrecht om ideeën op te doen wat allemaal mogelijk was.

Na veel avonden met tekensessies enzovoort kwam er een plan uit waar iedereen het mee eens kon zijn. De stadsverwarming kwam in de nieuwbouw niet terug omdat er veel problemen waren in de oude situatie; er kwam in elke woning een ketel. Er kwam een sociaal plan en iedereen moest in een tijdelijke wisselwoning wat ook nog een hele organisatie was. In 2012 werden de eerste energiezuinige woningen aan de Denekampbrink en de Latropbrink  opgeleverd. Deze zijn gerenoveerd met een optimale isolatie en speciale verwarming. Met de ervaring van deze fase, erg duur en problemen met de constructie, had Domijn besloten om de rest anders te doen, dus slopen en nieuwbouw. In de loop der jaren werden de overheidsvoorschriften m.b.t. nieuwbouw ook telkens aangepast. Je kunt het zien: in fase 2 werden in de eindwoningen zonnepanelen bijgeplaatst om de norm te halen en in fase 5 zijn er zelfs warmtepompen in 2 blokken geplaatst.

Nu alle oude en nieuwe bewoners hun woning hebben betrokken hebben we een prachtige nieuwe wijk. Als de openbare ruimte en het groen klaar is kunnen we hier prettig wonen en de bewonerscommissie is zich wel bewust dat niet iedereen tevreden is.

Lees ook: