Ziek – Prikkelpraat

Ziek, Nanna? We zijn vanaf de kinderboerderij op weg naar het winkelcentrum. Ons Lieveke in de buggy, want daar kunnen straks mooi een paar boodschapjes onderin. Bovendien zijn we op deze manier veel sneller en straks minder moe. Wat niet alleen voor haar geldt, maar zeer zeker ook voor Nanna, die ook niet meer de jongste is.

Ik volg nieuwsgierig haar wijsvingertje naar de overkant waar het plastic wappert om de – in renovatie zijnde – Hertmebrink-flat. Even moet ik nadenken over haar woordje ‘ziek’, maar dan schiet me een voorval van een paar weken eerder te binnen. Haar grote broer was van zijn fiets gevallen en had een glip in zijn kin. Op zaterdagavond naar de poli en daar was tegelijkertijd ook een patiënt die echt heel erg ziek was. Zo ziek dat er kamerschermen om hem heen waren gezet voor wat rust.

Maar wat antwoord ik nu op de vraag of de flat ziek is? Het was wat verouderd, veel achterstallig onderhoud en kon wat moderne details gebruiken, maar ziek? Ik dacht het niet, maar dat is mijn bescheiden mening.

Het plastic wappert om de Hertmebrink-flat

Is het nu ziek? Zeer zeker!! Zo hier en daar hoor ik van bewoners dat het niet alleen ontzettend uitgelopen is qua planning, maar dat ook nog lang niet iedereen, nu het kouder wordt, verwarming en warm stromend water heeft. Dat je daar, als bewoner, ziek van zou kunnen worden staat buiten kijf. Ook het lawaai, het stof en alle irritaties zullen zeker niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. En dan hebben we het nog niet eens over de financiële vergoeding die in geen enkel opzicht in verhouding staat tot de onkosten die je als bewoner op je bordje krijgt. Ook dit zal niet bevorderlijk zijn voor een snel herstel.

Kortom, wie is er nu ziek? Degene die het heeft bedacht, de woningbouwvereniging? Of was de bewonerscommissie een beetje grieperig toen ze akkoord gingen met de voorstellen van hogerhand? Mijn advies aan alle bewoners: zorg voor genoeg dekens, water en blikjes eten om op te warmen voor de aankomende winter. Vergeet vooral niet de griepprik te halen bij de huisarts. Bovendien wens ik jullie heel veel geduld en wijsheid, want de doemscenario’s van lekkage’s en storingen schieten al door mijn hoofd.

Ziek? Nee, dat nog net niet, maar je zou alleen bij het idee, wat deze mensen allemaal voor hun kiezen hebben gehad en nog zullen krijgen wel flink ziek kunnen worden. Alvast op voorhand veel beterschap gewenst!

Nanna
Foto’s: Nico Verkerk