Presentatie Historische Sociëteit op maandag 26 november

Op maandagavond 26 november zijn op een groot scherm beelden te zien van de totstandkoming van de wijken Wesselerbrink, Stroinkslanden en Helmerhoek. Eerdere presentaties in andere wijkdelen trokken veel bezoekers.

De presentatie is in het kader van het gouden jubileum van de Historische Sociëteit Enschede-Lonneke (1968-2018). Er werden in andere wijkdelen inmiddels een aantal presentaties gehouden, die door veel Enschedeërs bezocht werden. De avond wordt geopend door de wijkraad van Wesselerbrink en begint met een serie foto’s van het oude centrum van Enschede. Na de pauze zijn het foto’s van Enschede Zuid, die een beeld geven van de wijken en hun bewoners van vroeger. Koffie, thee en een traktatie alsmede een drankje worden aangeboden door de jarige Historische Sociëteit.

De toegang is gratis. De zaal van wijkcentrum De Magneet aan Hertmebrink 1 is open vanaf 19.00 uur. De presentatie start om 19.30 uur. Bewoners van Wesselerbrink zijn van harte welkom.

Geschiedenis

De zuidwijken hebben nog niet zo’n lange geschiedenis. Enschede zat in de jaren zestig dringend verlegen om nieuwe woningen. De woningnood was zeer groot. De wachttijd, om in aanmerking te komen voor een zogenaamde “woningwet-woning”, was op dat moment tussen de vier en tien jaar. Wie kent niet de verhalen over inwoning bij ouders of de bouw van een tijdelijk huisje in een achtertuin? Het probleem werd in Enschede groots aangepakt met uitbreiding van de stad, o.a. in de zuidelijke richting.

Wesselerbrink

De nieuwbouw van de Wesselerbrink begon in 1964. De bospercelen, weilanden, akkers, (zand)wegen en boerderijen maakten plaats voor hoog- en laagbouw in de vier buurten Het Lang, De Posten, Het Bijvank en Het Oosterveld. De wijk kreeg de naam van Erve Wesseler. Deze boerderij met schuren is behouden gebleven en in gebruik als Pannekoekenrestaurant en kinderboerderij. Het aantal inwoners bedraagt, laatstelijk bekend, 15.425.

Stroinkslanden

De wijk Stroinkslanden dankt haar naam aan de boerderij op erve Stroink. Het is de meest oostelijke wijk in Enschede-zuid. Stroinkslanden kende in het verleden dezelfde bebouwing als de Wesselerbrink. Stroinkslanden telt uit het verleden twee rijksmonumenten en één gemeentelijk monument. Van cultuur-historische waarde is verder de voormalige spoorlijn Enschede-Ahaus bekend, die door de wijk liep langs de Buurserstraat.     De wijk is in drie fasen gebouwd. Het zuidelijk deel werd in de jaren zeventig gebouwd. De uitbreiding van de wijk vond plaats in de jaren tachtig en negentig. Dit verklaart de grote verscheidenheid aan woningtypes. Het meest recente deel van de wijk ligt tegen de A35. Stroinkslanden telt op dit moment 10.365 inwoners.

Helmerhoek

Enschede bleef zich maar uitbreiden. In deze derde zuidwijk, die genoemd is naar het landgoed “De Helmer”, werden de eerste huizen in 1983 gebouwd, de laatsten in het noordelijk deel in 1998. Het werd een groene wijk, door de bestaande infrastructuur met de fraaie bebossing zo veel mogelijk te sparen. Een busbaan doorsnijdt de wijk. Een geluidswal langs de Broekheurnering sluit Helmerhoek af van de rest van de stad en geeft de meeste bewoners een dorpsgevoel. Op dit moment wordt het plan Beekwoude gerealiseerd met de nieuwbouw van een aantal huizen nabij de voetbalvelden van Victoria’28. Helmerhoek telt 8.330 inwoners.

Paul Snellink