Verslag straatfeest Hulskamphof

Sinds enkele jaren, zelfs toen nog niet alle kavels waren bebouwd, wordt ook aan de Hulskamphof in Groot Brunink een straatfeest georganiseerd. Dit jaar viel precies op nationale burendag.

Henk van der Kolk

Sinds 2006 wordt op de vierde zaterdag in september de nationale burendag gevierd. Een initiatief van de koffiebrander Douwe Egberts en het Oranjefonds. Uiteraard was de burendag eerst vooral een reclamestunt, maar wel een die goed aansluit bij wat mensen belangrijk vinden. Zo vindt bijna iedereen dat buurtactiviteiten goed zijn voor de band met de buren. Ook al vinden buren in Nederland buurtactiviteiten belangrijk, het komt er alleen zelden van iets te organiseren. Sinds enkele jaren wordt ook aan de Hulskamphof, aan de zuidkant van de zuidwijken, een straatfeest georganiseerd. Niet altijd op nationale burendag, want in overleg met de bewoners wordt eerst de meest geschikte datum vastgesteld.

Aan het eind van de middag verzamelt iedereen zich bij een grote partytent midden op de straat voor een aperitief. De kinderen worden verwend met patat en worst en er is een groot springkussen. Daarna gaat de barbecue aan en worden de eerste drankjes rondgedeeld. Er is wel eens geprobeerd het op een andere manier te doen (met een echte Italiaanse kok), maar de hogere kosten en het toch voor sommigen wat vreemde voedsel zorgden ervoor dat al snel weer werd teruggevallen op de gouden standaard.

Dit jaar viel het straatfeest aan de Hulskamphof wel precies op nationale burendag. Omdat het precies in dat weekend ontzettend koud en winderig was, werd besloten een van de terrassen van een van de organisatoren met plastic af te schermen en dat terras samen met de keuken en de woonkamer beschikbaar te stellen. Dat bleek een goede keuze, want ’s avonds stak de wind op en heeft een paar keer goed geregend. De plotseling opstekende wind en een hoosbui noodzaakte de organisatie ook het in de tuin opgestelde springkussen, tot leedwezen van de aanwezige kinderen die het probleem niet zagen, snel leeg te laten lopen. Maar omdat er binnen gekleurd kon worden, was dat ook weer snel vergeten.

Dit jaar was de helft van de huishoudens met een of meer mensen aanwezig. Dat viel ten opzichte van eerdere jaren een beetje tegen. De verwachte kou had een paar mensen op het laatste nippertje doen besluiten af te zien van deelname en het bericht dat het dit jaar binnen zou zijn kwam voor sommigen  te laat. Ook vinden sommige mensen de bijdrage voor het eten wat hoog als ze voor vier mensen moeten betalen. De organisatie van het komende jaar zal nagaan of en op welke manier er het komende jaar iets moet worden georganiseerd.

Naschrift redactie: de foto is van 2017