Renovatie Hertmebrink gereed – het verhaal

De grote renovatie van de flats tegenover het winkelcentrum is bijna klaar. De huurders stelden 8 jaar geleden zelf een duurzame verbouwing voor. Een bewoner vertelt hoe dit verliep, hoe vleermuizen de boel vertraagden en oorpluggen werden uitgedeeld.

Door Helprich Fockens

Het voorspel

Het was rond 2010 dat de Bewonerscommissie van de Hertmebrink het plan opvatte om veranderingen aan de appartementen en de flatgebouwen voor te stellen aan de verhuurder. In 2012 werd een concept van het voorstel met de bewoners besproken, en met enkele kleine aanpassingen vastgesteld.

Het voorstel werd naar de verhuurder (Ons Huis) gestuurd die aanvankelijk enthousiast reageerde en met name op een onderdeel dat tegenwoordig onder het kopje ‘Duurzaamheid’ wordt gerekend. Het voorstel was om zonnepanelen op het dak te zetten, en met die stroom de ventilatieapparatuur te laten werken. Ook zou er stroom moeten zijn voor bijvoorbeeld de verlichting in de algemene ruimten. Zo waren er in totaal 19 voorstellen voor grotere en kleinere ingrepen.

De berichtgeving over de voortgang van activiteiten over de voorstellen werd stiller, we dachten al dat we een langzame dood zouden sterven. Waar wij ons op verkeken is de grote hoeveelheid werk die vastzit aan een onderhoud-/renovatieproject.

Een kleine 5 jaar later legde Ons Huis aan de bewoners de vraag voor of zij akkoord gaan met een uitgebreide aanpassing van de flats en appartementen. Wettelijk kan een dergelijk project doorgaan als tenminste 70% van de bewoners ermee instemt. Met een instemming van 78% gaven de bewoners te kennen het voorstel te steunen, een voorstel dat werd omschreven in een brochure van 26 pagina’s. Daarmee konden de bewoners een goede indruk krijgen van de plannen van Ons Huis. Bovendien werden er inloopdagen georganiseerd in een woning die al een beetje aangepast was. Eind mei 2016 was de kogel door de kerk en werd de start van de uitvoering in het voorjaar van 2017 gepland.

Uitvoering

Maar er was een ontwikkeling waarmee geen rekening gehouden was en dat was de Flora- en Faunawet. Één van de bewoners maakte Ons Huis erop attent dat in de balustraden van de flats vleermuizen huisden die op grond van die wet bescherming hadden. Er moest een oplossing worden gezocht om dat te realiseren. Er moest onderzocht worden of er ook sprake was van zogenoemde ‘kraamkamers’ waar de vleermuizen hun jongen kregen. Voor dat onderzoek was de tijd niet gunstig, en werd besloten de startdatum een heel jaar op te schuiven. Bij het onderzoek bleek gelukkig dat er geen kraamkamers waren en konden door het plaatsen van vleermuiskasten de fladderaars een alternatieve slaapplaats geboden worden.

Voorjaar 2018 kon dus met de daadwerkelijke uitvoering begonnen worden. Die is nogal ingrijpend; we noemen er enkele.

Verbetering isolatie:

 • De gevelkozijnen vervangen door kunststofkozijnen  met draai-kiepramen en dubbelglas HR++;
 • Vervangen deuren;
 • Voor- en achtergevel isoleren;
 • Betere geluidsisolatie;
 • Het dak en de bergingen op de begane grond worden geïsoleerd.

Warmtelevering en cv-installatie:

 • Elke woning krijgt een eigen warmtewisselaar zodat preciezer het warmteverbruik gemeten wordt in Gigajoule en die dan direct met  ENnatuurlijk afgerekend kan worden (daarvoor was Ons Huis de leverancier)
 • Die warmtewisselaar wordt geplaatst in de inpandige berging waar ook een aansluiting voor een wasmachine en droger gemaakt wordt. De oude verwarmingsinstallatie wordt geheel uit de woning verwijderd;
 • De regeling van de warmte verloopt via een Climaradinstallatie die onder andere verse lucht aanzuigt en verwarmt met warmte die onttrokken wordt aan de uitgeblazen lucht;

Aanpassing in de keuken:

 • Het keukenblok wordt vervangen voor een modern model voorzien van een (keramische) kookplaat; een-handel-mengkraan;
 • Verwijdering gasaansluiting;
 • Mechanische ventilatie via individuele ventilatieboxen;

Aanpassing schil en balustrades:

 • De betonnen balustrades worden vervangen door transparant veiligheidsglas.

Het eindresultaat is nu (eind 2018) te zien aan het flat tegenover het winkelcentrum. De uitstraling is flink gemoderniseerd. Een belangrijk punt bij dit alles is dat ondanks de werkzaamheden de huur niet verhoogd zal worden. De verwachting is dat de woonlasten zelfs zullen dalen: door de betere isolatie is er een lager warmteverbruik en vervallen vaste lasten gasaansluiting. Maar het betekent natuurlijk wel dat als je in de winter de extra warmte gebruikt om in zomeroutfit gekleed te gaan, de besparing vervalt.

De bewonerservaringen

In de brochure waarover destijds gestemd is werd al aangekondigd dat het project overlast zou geven, omdat tijdens de uitvoering de bewoners in hun huis blijven wonen (op een enkele uitzondering na). Wat de brochure aankondigde klopte. Één van de problemen die de bewoners ervoeren is dat die overlast veel groter was dan vooraf werd ingeschat. Met name geluidsoverlast werd als zeer vervelend ervaren en het is iets waaraan je moeilijk of niet went, tenzij je redelijk doof bent. De aannemer heeft wel oorpluggen verstrekt, maar die zitten niet lekker en het boren begint vaak op net een moment dat je de pluggen niet in hebt. Een ander punt is de grote hoeveelheid stof en grove rommel die bij de werkzaamheden vrijkomt. In de bijna 3 weken dat de werklieden in je huis bezig zijn dwarrelt het stof op alles neer, ondanks het afplakken van de looppaden en het nadien stofzuigen.

Hoe is het oordeel nu van de bewoners? Vrijwel unaniem is men zeer tevreden over het eindresultaat, vooral de dames zijn enthousiast over de nieuwe keuken. Alleen waren er ook bewoners die de overlast als zo zwaar hebben ervaren dat ze nee gestemd zouden hebben over het project als ze alles geweten hadden. Dat leert ons dat een dergelijk project erg veel van de bewoners vraagt en als het allemaal senioren zijn, die zoals aan de Hertmebrink altijd thuis zijn, zitten die wel erg lang in een overlastsituatie. In elk geval een lering die de verhuurder uit dit project kan trekken.