Gehandicaptenzorg in de buurt

In de zuidwijken vind je meerdere instellingen voor gehandicaptenzorg. Staan wij er wel eens bij stil wat daar gebeurt? We komen wel snel in contact met bejaardenzorg. Dat vinden we normaal; hoort bij het leven. Maar we worden zelden geconfronteerd met mensen met een verstandelijk of lichamelijk gebrek.

Door Gerben de Jong

Hier in Zuid hebben we bijvoorbeeld de Akkerstaf aan het Bijvank en Klim Op bij de vijver. In Helmerhoek bevindt zich Erve Leppink waar de Posten en stichting van den Bent hun werk doen.

Donderdag op de markt of in het winkelcentrum kom je soms een groep van de Akkerstaf tegen. Dat zijn mobile deelnemers. Die helpen ook in de keuken en hebben ook taken. De grootste groep heeft in de dagopvang  permanente zorg zoals verschonen, eten (soms sondevoeding) en medicijnen. Enkelen krijgen fysio of logopedie.

Denken wij er wel eens aan wat een ouder overkomt en wat dat met je leven doet? Ik sprak met een moeder die vertelde wat het met haar deed toen de kinderen uit de buurt de eerste schooldag hadden en door de ouders naar school gebracht werden. Haar kind werd met een busje opgehaald.

Het is pittig maar dankbaar werk voor de mensen die dit werk doen, en soms wordt er ook enorm gelachen. En muziek is een dankbare therapie.

Meer informatie