Nieuwe start wijkcentrum De Magneet

Na vorig jaar in onzekerheid over de toekomst te hebben verkeerd is er nu duidelijkheid. De wijkraad, huurders waaronder De Brink (Smiley) en de gemeente hebben de handen ineengeslagen om aan het wijkcentrum De Magneet een goede invulling te geven. Hiermee gaat De Magneet een mooie toekomst tegemoet.

Op 2 april werd, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de afstemming over de invulling van De Magneet afgerond.

Alle partijen zijn tevreden met het resultaat. In de nieuwe opzet is De Magneet een multifunctioneel centrum waarin omwonenden, gemeente en organisaties (politie, welzijn, jongerenwerk e.a.) samenkomen en gezamenlijk werken aan vraagstukken in de wijk. Met de nieuwe opzet is niet alleen de toekomst als buurt/wijkcentrum verzekerd, ook de financiële positie van De Magneet is goed geregeld.

Stadsdeelwethouder Zuid Arjan Kampman: ´Het college vindt het belangrijk dat gemeente en inwoners samen optrekken in het verbeteren van hun eigen wijk en buurt. De doorontwikkeling van De Magneet is een voorbeeld van hoe dat echt samen met inwoners kan!

Klaar voor de toekomst

Onder aanvoering van de wijkraad Wesselerbrink hebben huurders en de gemeente Enschede veel werk verzet om De Magneet weer een goede toekomst te geven. Het inloopspreekuur van de wijkraad Wesselerbrink, maar ook het vestigen van de Wijkwijzer waren eerste succesvolle stappen richting verhoging van de bezoekersaantallen en de belangstelling voor De Magneet.

Bruisend centrum

Door de gezamenlijke huisvesting van onder meer wijk- en buurtactiviteiten, wijkraad, politie en gemeente moet een bruisend centrum ontstaan. Hierin komen dienstverlening, voorzieningen en activiteiten van en voor inwoners samen.

Stadsdeelmanager Zuid Timo Keuken: “Het is belangrijk dat we als gemeente benaderbaar en dichtbij zijn voor onze inwoners. Met de gezamenlijke huisvesting in De Magneet zetten we een concrete stap richting inwoners om met hen en andere organisaties nog intensiever samen te werken aan een mooier Zuid. Er zijn nog enkele ruimtes te huur, belangstellenden kunnen zich bij ons melden“.

Ook Henk Siekmans, die als voorzitter van de wijkraad Wesselerbrink de belangen van de inwoners en huurders van De Magneet behartigt, is blij met deze stap: “Door gezamenlijke huisvesting ontstaan er kortere lijnen tussen inwoners en gemeente waardoor we veel sneller kunnen inspelen op de vragen van de inwoners in de wijk. Daarnaast vergroot het op deze manier de invloed van inwoners op de gemeentelijke dienstverlening.