Onrust rondom Broekheurneborch

Er heerst onrust bij bewoners rondom het Livio-complex Broekheurneborch. Het RIBW zou er 40 cliënten plaatsen met psychische of psychiatrische problemen. De gemeente gaat een informatie-avond organiseren.

Het appartementencomplex van Livio voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd voor bejaarde mensen. Veel bewoners zijn daarom al verhuisd. Domijn en Livio zijn in gesprek gegaan met het RIBW om hun cliënten daar te plaatsen.

Het RIBW biedt beschermd wonen voor mensen met psychische of psychiatrische problemen. De kamers zouden worden aangepast voor de nieuwe bewoners. De eerste bewoners zouden al op 1 juli hun intrek nemen. In totaal komen er 40 mensen te wonen. Onlangs bleek dat er al 15 clienten van het RIBW wonen. Dat was bij weinig bewoners bekend. Er werd tot nu toe weinig of geen overlast gemeld.

Twee weken geleden kwamen bewoners uit de buurt via-via te horen van het plan. Daarna liep de geruchtenmachine op volle toeren, zowel in het Bijvank als aan de overkant in het Eikendaal. Mensen voelen zich ongerust en zijn kwaad dat zoiets zonder overleg met de buurt, gemeente, Wijkraad Wesselerbrink en andere belanghebbenden gepland wordt.

Op 13 mei heeft de Tubantia een artikel gepubliceerd over het plan. Op diezelfde dag hebben de bewonerscommissie van Het Bijvank, Livio, Domijn, gemeente en wijkraad elkaar gesproken. Daarbij is de verontrusting uitgesproken over de gang van zaken. Domijn, RIWB en Livio hebben zich verontschuldigd dat ze niet voldoende nagedacht hebben om de buurt te betrekken. Op de bijeenkomst is afgesproken dat er een enquête onder de bewoners wordt gehouden door de buurtcommissie.

Afgelopen dinsdag 21 mei was er een openbare stadsdeelvergadering, waar veel verontruste bewoners deelnamen. Daar is afgesproken dat er een openbare bijeenkomst zal worden gehouden waarbij bewoners worden geïnformeerd, en waarbij zij hun bezwaren kenbaar kunnen maken. De avond zal worden georganiseerd door de wijkregisseur van Enschede Zuid. Informatie hierover volgt zo gauw er meer bekend is.

PS: een quote uit een buurtapp is verwijderd op verzoek van de buurt.