Aanvraag omgevingsvergunning Broekheurnerborch

Op 27 augustus 2019 heeft de gemeente een vergunningaanvraag voor beschermd wonen in de Broekheurnerborch ontvangen. Woningcorporatie Domijn heeft de aanvraag ingediend voor haar huurder, de RIBW Groep Overijssel. Met dit bericht willen wij u, als vertegenwoordiger van de wijk/buurt informeren over wat de gemeente nu gaat doen en wat u kunt verwachten rond deze vergunningaanvraag.

Hoe gaat de gemeente om met deze aanvraag?

De gemeente beoordeelt de aanvraag op verschillende aspecten. Er wordt gekeken of deze activiteit past bij wat er in de regels staat over een goede ruimtelijke ordening. Hierbij kunt u onder andere denken aan het woon- en leefklimaat, verkeer, milieu enzovoorts.  In het besluit geeft de gemeente een onderbouwing hiervoor.

Wanneer neemt de gemeente een besluit?

De gemeente moet op deze aanvraag een besluit nemen binnen 8 weken nadat de aanvraag is ingediend. De gemeente kan eenmalig die termijn verlengen met maximaal 6 weken. Hiervan kan sprake zijn indien er meer tijd nodig is om de aanvraag te beoordelen.

Kan de RIBW Groep Overijssel al beginnen voordat een vergunning is verleend?

De RIBW Groep Overijssel mag het pand niet laten bewonen voordat een vergunning is verleend.

Kan ik iets doen als de gemeente de vergunning verleent?

Nadat het besluit is genomen, brengen wij u hiervan op de hoogte. Iedereen die een belang heeft bij dat besluit (bijvoorbeeld direct omwonenden) kan daartegen bezwaar maken.

U kunt hier meer over lezen via de volgende link: bezwaarschrift-indienen

Als het college van B&W een vergunning verleent, dan mag de RIBW het pand meteen daarna gaan gebruiken voor beschermd wonen. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Om te voorkomen dat de vergunning na verlening ook meteen gebruikt kan worden, kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechter. Ook daarover leest u meer op onze website of op die van de rechtbank via de volgende link: Voorlopige-voorziening.aspx

Wat als de vergunning wordt geweigerd?

Als de gemeente besluit de vergunning niet te verlenen, dan kunnen Domijn of de RIBW Groep Overijssel hiertegen bezwaar en beroep instellen.

Meer informatie

Als u nog vragen heeft dan willen we die graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met Zarina Dihal-Chedi via telefoonnummer 06 513 53 801 of e-mail:z.dihal@enschede.nl.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat RIBW Groep Overijssel  elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur heeft aan de receptie van Livio in de Broekheurnerborch.

Wij verzoeken u vriendelijk om de wijk/buurtbewoners van de inhoud van dit bericht op de hoogte te stellen.

Een gedachte over “Aanvraag omgevingsvergunning Broekheurnerborch

  1. Er staan zoveel panden leeg waarom de angst en schrik brengen bij de oudjes de hele wijk erom heen hebben ook geklaagd ! ik snap t niet goed dat dit er zo door wordt gedrukt.

Reacties zijn gesloten.