Up-date Omgevingsvergunning Broekheurnerborch

In de mail van 27 augustus 2019 (zie bijlage) hebben we de Wijkraad en de bewonerscommissie Het Bijvank geïnformeerd over de ontvangst van de aanvraag ‘omgevingsvergunning Broekheurnerborch’. We hebben met elkaar afgesproken dat we u blijven informeren over ontwikkelingen rondom deze aanvraag

Verlengen beslistermijn
In de stadsdeelcommissie van 15 oktober jl. heeft de wethouder toegelicht dat de gemeente gebruik maakt van de wettelijke mogelijkheid om de beslistermijn op de aanvraag één keer te verlengen met 6 weken.
De gemeente gebruikt de verlenging om alle informatie/adviezen op te vragen en zorgvuldig af te wegen.

Publicatie en besluit
Dit bericht over het verlengen van de beslistermijn wordt ook in de Huis aan Huis gepubliceerd.
Het besluit over de vergunningsaanvraag en de bekendmaking daarvan wordt in de eerste helft van november verwacht. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Vragen?
In de mail die we op 27 augustus hebben gestuurd staat meer informatie over de volledige procedure.
Als u nog vragen heeft dan willen we die graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact met mij opnemen via telefoonnummer 06 513 53 801 of e-mail: z.dihal@enschede.nl z.dihal@enschede.nl.

Met vriendelijke groet,
Zarina Dihal-Chedi