Wadi in het Bijvank

In de nieuwbouw in Bijvank-noord is een Wadi ontworpen die het regenwater uit de hele wijk opneemt en naar omliggende vijvers en beken transporteerd

Vanaf de daken van alle woningen wordt het water via putten met een blauwe rand omhoog gebracht en via de straat richting wadi geleid.

In alle straten is een middengoot met putten die ook water opvangt en naar de wadi leid. Hierboven is het goed zichtbaar.

De aanleg van de wadi is niet, “graaf maar een geul en klaar is het”. Er is natuurlijk eerst en geul gegraven, maar daar is dan een drainagebuis ingebracht met daar bovenop speciaal doek . Daarin zijn hydrokorrels gebracht, daarbovenop speciale grond.

Het loopt allemaal naar de Geesinkweg, daar gaat het via een speciaal riool naar beken of vijvers. De gedachte is om water wat schoon is en niet gezuiverd hoeft te worden in de grond te houden.

En dit allemaal in de “groene as “ van het Bijvank .