Een mysteriegast op bezoek bij de wijkraad

Woensdag kwam het verzoek bij de wijkraad binnen van Timo Keuken  manager van stadsdeel Zuid. Hij wil vrijdag met een mysterie gast op bezoek wilde komen in de Magneet, en of wij met een afvaardiging de gast wilden ontvangen.

 

Met de nodige nieuwsgierigheid zaten we vrijdagmorgen klaar in de Magneet. De mysteriegast kwam niet in een doos of met een masker op, hij kwam gewoon binnen wandelen met een pet op, de burgemeester, Onno van Veldhuizen.

 

 

Zijn werk is divers. Hij schakelt van veiligheid naar economie en besteedt net zo gemakkelijk aandacht aan de samenwerking met Duitsland als aan de Twentse lobby. Toch lijkt hij voor velen onzichtbaar, als burgemeester. Het is een geluid dat hem ook wel eens ter ore komt. “Ik hoor dat af en toe, ja.” Hij kan er niet zoveel mee. „Ik ben meer iemand van kleine ontmoetingen. Wat ik graag en regelmatig doe, is dat ik  iemand uitnodig om een dag met me mee te lopen. Dat kan ook de gewone inwoner zijn, graag zelfs. Ik doe het op mijn manier.”

Dat bleek dus ook tijdens onze ontmoeting met hem.

Onno was geïnteresseerd in de werkzaamheden van de wijkraad. We hebben hem kunnen vertellen met welke projecten we bezig zijn of bezig zijn geweest.

Hij vroeg naar de Magneet en hoe dat allemaal is gegaan. Wij hebben hem verteld hoeveel werk we hebben verzet om de magneet open te houden. De burgemeester vindt de Magneet er nu al mooi uit zien terwijl het nog niet helemaal klaar is. Als de magneet helemaal klaar is hopen we hem en alle wijkbewoners uit te nodigen.

Rond de magneet ziet het er nog niet goed uit, daar gaan we nu mee bezig en hij wenst ons daar veel succes mee.

We hebben nu 9 wijkraadsleden en 4 wijkbudgetgroepen die allemaal met vier of meer mensen werken. Wij hebben Onno kunnen vertellen hoe belangrijk de wijkbudgetten voor onze wijk zijn. Met deze wijkbudgetten hebben we al mooie projecten kunnen realiseren. Al weten nog niet alle mensen  ons te vinden. Wij zijn nu in de wijk bezig om naar de mensen toe te gaan.

Op burendag hebben we met een infotent bij de Lintveldebrink gestaan en leuke ideeën opgehaald.

 

 

 

 

 

De problemen waar we in onze wijk mee te maken hebben konden we delen deze morgen. De onderwerpen die ons bezig houden waren, RIWB, alcohol , problemen op straat, drugspanden en samenscholingen van groepen mensen die overlast veroorzaken. Ook de verkeersveiligheid is besproken.

We hebben dit bezoek als belangstellend en positief ervaren en bedanken Timo en Onno van Veldhuizen voor het bezoek.

Henk Siekman, Agnes van Baal, Kitty Veenstra