Veiligheid fietstunnels Boswinkel & Helmerhoek

Afgelopen maanden hebben meerdere pogingen tot beroving in fietstunnels in Enschede ‘West en Zuid’ plaatsgevonden.

Om het veiligheidsgevoel in deze tunnels te bevorderen is onlangs begonnen met het snoeien van struiken rond de tunnel Boswinkel. Ook worden binnenkort de lage lichtmasten bij de tunnels vervangen door 4 hogere en wordt de (armatuur van de) lamp die in één van de tunnels defect is, voorlopig gerepareerd.  Naast de fysieke maatregelen worden de tunnels extra bezocht tijdens de rondes van handhaving, jongerenwerk en politie. Hiermee hopen we nieuwe berovingen te voorkomen en het gevoel van veiligheid te verhogen.

In veel reacties in de (social) media wordt ook het plaatsen van camera’s genoemd. Deze mogelijkheid wordt door de gemeente onderzocht. Het instellen van cameratoezicht mag alleen plaatsvinden als het noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. Cameratoezicht is een uiterste middel en inzet moet proportioneel zijn. Dit betekent dat eerst andere maatregelen moeten worden ingezet en de effecten daarvan worden beoordeeld, voordat we overwegen om op basis van een onderbouwde analyse over te gaan tot het instellen van cameratoezicht.