Agenda Stadsdeelcommissie Zuid dinsdag10 december

U bent van harte welkom bij de vergadering van Stadsdeelcommissie Zuid op dinsdag 10 december 2019.

De vergadering begint om 19:30 uur in het gebouw van Speeltuin Tuindorp aan de Taxisstraat 15 te Enschede. Op de agenda staat onder andere het thema-onderwerp ‘Jeugd’. Verder wordt de veiligheid van de fietstunnels in Zuid besproken. Voorafgaand aan de vergadering zijn vanaf 19 uur diverse demo’s gaande, o.a. Game2Play. Bekijk hier de achterliggende stukken. De stukken zijn ook te vinden op de website van het gemeentebestuur. Hier kunt u ook de vergadering achteraf terugluisteren.

Spreekrecht publiek / agendering

Wilt u spreekrecht aanvragen met betrekking tot een agendapunt van de stedelijke commissie of één van de stadsdeelcommissies? Geef dat uiterlijk om 10.00 uur op de dag van die vergadering door aan de secretaris van de betreffende commissie.

Secretaris: Jeroen Heuvel : tel. 14053 of email: j.heuvel@enschede.nl(link stuurt een e-mail)

Wanneer u wilt dat een bepaald onderwerp door de stadsdeelcommissie wordt besproken, dan kunt u daarover contact opnemen met de secretaris van de commissie of met de stadsdeelmanager.

Volg de gemeenteraad Enschede via Twitter: @raad053 en #raad053