Stadsdeelagenda Enschede

De Gemeente Enschede heeft een stadsdeelagenda voor een periode van vier jaar (2018-2022) vastgesteld. Dit document is in samenspraak met partners uit het stadsdeel, waaronder bewoners en organisaties tot stand gekomen. Wij vinden het belangrijk dat een ieder geïnformeerd en meegenomen wordt in de behaalde resultaten uit de Stadsdeelagenda waar het jaarlijkse ambitiedocument ofwel de plannen onderdeel van uitmaakt.

Voor bewoners maar ook organisaties en ondernemers is het lastig om een goed beeld te krijgen van de doelen waar we aan werken en de resultaten die we behalen. Voor ons blijft het een uitdaging om de resultaten op een passende en levendige manier te laten zien. In 2020 willen wij o.a. bewoners nog beter bereiken dan nu. Dit doen we door behaalde resultaten op een pakkende manier te communiceren en er beeld aan te geven. We zoeken in de nieuwe communicatiestijl naar verbinding, stellen daarbij bewoners centraal en maken resultaten concreet! In de nieuwe communicatiestijl krijgen de mensen (inwoners, partners en overheid) die achter de schermen hard werken aan een leefbare wijk, een gezicht! Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari j.l. hebben alle aanwezigen al een voorproefje kunnen nemen.

Dit jaar wordt de omgeving van De Magneet aangepakt. De voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn al gestart. In aansluiting op wat ik hiervoor aangaf, hebben we de mensen die hier achter de schermen hard aan werken, zichtbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

Zarina Dihal-Chedi