INFO vanuit SVEN ten behoeve van Bewoners Wesselerbrink in de CORONA crisis

Beste Bewoners Nu wij als Wijkwelzijn werkers, niet (of nauwelijks) in de buurten komen, zien en horen wij natuurlijk niet hoe het met eenieder gaat.

Nu hebben wij als SVEN het idee opgevat om per Brink minimaal 2 contactpersonen bereid te vinden om in hun eigen buurt en naar anderen in de directe buurt om te kijken.
Inmiddels is Bertus Siemerink in de week van 6 april begonnen met mensen te bellen en heeft inmiddels een begin van een lijst met bewoners die hem elke week op de hoogte brengen via de mail met zaken die in de buurt aandacht vragen. Dat kan van praktische en persoonlijke aard zijn.
Het gaat dan om:
– Openbare ruimte; hoe ziet deze er nu uit – hoe wordt deze nu gebruikt.
– Omgang met buren onderling; helpen buren elkaar – zijn er spanningen.
– Zijn er adressen van buren waar je zorgen om maakt en waarvan je denkt dat er hulp
nodig is.
– Zijn er leuke initiatieven te zien in de buurt, waaruit blijkt dat er oog is voor elkaar of
waar mensen elkaar helpen of tot steun zijn. Wellicht met wat leuke foto’s.
Ben u iemand die ook wel de rol van
Buurt Contact Persoon zou willen vervullen neem dan
contact op. Zijn er hulpvragen, probeer deze dan zo concreet mogelijk te omschrijven.
Meer informatie voor mensen die hulp nodig hebben, is ook te vinden op deze website
Hebt u verder nog vragen of opmerkingen, laat het weten.
Vriendelijke groeten,
Bertus Siemerink, netwerkcoach SVEN
Mail:
bsiemerink@incluzio.nl
Tel. 06-15437184