Samen Winter Warm

Beste bewoners Meer dan ooit zijn we op elkaar aangewezen in deze tijd waar het corona virus veel invloed heeft op ons dagelijks leven. Het is heel tegenstrijdig: juist door afstand van elkaar te houden, kunnen we elkaar helpen. Hoe moeilijk dit is blijkt in de praktijk. Temeer omdat niet iedereen hetzelfde omgaat met de regels die de overheid heeft ingesteld om samen het virus in toom te houden. Dat vraagt veel van ons. Begrip voor elkaars standpunt zou ons al een heel eind verder helpen. Maar veel beter nog: elkaar aanspreken op gedrag wat niet okay is. Lastig……

Elkaar aanspreken

Hoe treffend! Het thema waar in de maand november  extra aandacht voor wordt gevraagd, doormiddel van het plaatsen van cartoons,  in de flats van de Lintveldebrink is: Elkaar aanspreken

Het helpt natuurlijk wanneer  je elkaar kent.

Dat vraagt veel van ons. Zeker wanneer we elkaars taal niet spreken of  normen en waarden anders zijn dan die van jezelf.

Probeer het eens uit de komende periode. Probeer het vooral  bij jezelf te houden, door bv. te zeggen: ”Ik vind het niet fijn, dat u…….. “ Zou u ……”

Samen Winter Warm

Waar het om gaat is, dat we met elkaar in verbinding blijven. Dat blijft een belangrijke basis voor leefbaarheid en veiligheid. Te beginnen in uw eigen buurt.

SVEN Wijkwelzijn probeert daarbij te helpen

Vandaar dat we in samenwerking met gemeente  en vele andere partners een actie aan het voorbereiden zijn onder de noemer: ‘Samen Winter Warm’

We hopen dat deze  actie er aan bijdraagt  dat inwoners met elkaar in verbinding blijven in tijden dat contact onderling  steeds lastiger wordt.

Buurt Contact Personen

Omdat ook ik  zoveel mogelijk afstand moet houden, maar toch in verbinding wil blijven, doe ik opnieuw een beroep op de Buurt Contact Personen (BCP-ers).

Ben u ook bereid om als BCP een extra oogje in het zeil te houden in uw buurt?

Neem dan contact met mij op. Hartelijk dank!

 

Graag tot ziens in de Wesselerbrink!

 

Bertus Siemerink, netwerkcoach SVEN

Mail: bsiemerink@incluzio.nl

Tel. 06-15437184