Afscheid twee Wijkraadleden

Dineke en Ben hebben door drukke werkzaamheden elders, afscheid genomen van de wijkraad.

Ze zijn uitgebreid bedankt door wethouder Arjan Kampman, de stadsdeelcommissie en de wijkraad.

Dineke Buurman was vijf jaar actief lid en Ben Elferink drie jaar.

Een bloemetje van de voorzitter en van Timo Keuken een presentje namens de gemeente .