De wijkraad

De wijkraad en werkgroepen hebben vakantie van 10 juli t/m 20 augustus. Aanvragen kunnen worden ingezonden t/m 28 juni, deze worden nog behandeld voor 10 juli. Wijkraad en werkgroepen Wesselerbrink