Aanvang Dementievriendelijke Oversteek Broekheurnering

Dit zorgt natuurlijk voor overlast in het verkeer maar het is noodzakelijk. Er wordt veel te hard gereden en het is voor de mensen van "de Posten" een probleem om naar het winkelcentrum te gaan.

Hier alvast een video van het plan:

 

Wens bewoners komt uit: dementievriendelijke oversteek Broekheurne-Ring klaar in december

Uniek in Twente en Nederland: de Broekheurne-Ring in Enschede krijgt een dementievriendelijke oversteek. Deze zorgt ervoor dat bewoners van buurt De Posten, met daarbinnen gelegen Zorgcentrum de Posten, veilig de drukke weg kunnen oversteken naar het Winkelcentrum Enschede Zuid. Op 8 november begint de gemeente met de aanleg van de oversteek. Begin december is hij klaar voor gebruik. De aanleg van de oversteek is het resultaat van een gezamenlijke inspanning van zowel bewoners als betrokken organisaties.

 

Eind augustus 2020 diende ‘onze buurt De Posten’ (een samenwerking van Zorgcentrum de Postengemeente Enschede, woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland) bij het ANWB Fonds een plan in voor een ‘dementievriendelijke oversteek’ op het kruispunt van de Lintveldebrink met de Broekheurne-Ring.

 

Langgekoesterde wens uit de wijk
Dat kruispunt wordt als onveilig ervaren, terwijl het wel de snelste en meest logische manier is om vanuit De Posten bij bijvoorbeeld het winkelcentrum te komen. Verbetering van de oversteek is dan ook een langgekoesterde wens uit de wijk. Buurtbewoners en experts op het gebied van dementie en verkeer kwamen samen tot het nieuwe voorstel, dat ‘onze buurt De Posten’ vervolgens indiende bij een prijsvraag van het ANWB Fonds voor verkeersveiligheid.

 

Nadat de campagne werd gewonnen en de ANWB een cheque van €10.000 overhandigde, zijn de plannen in een stroomversnelling gekomen. In november worden de aanpassingen gerealiseerd zodat er in december een dementievriendelijke oversteek ligt.

 

De nieuwe oversteek

Om een veilige oversteek te maken, komt er een zebrapad op gelijke hoogte met de stoeprand, zodat rolstoelgebruikers er makkelijk overheen kunnen. Het zebrapad wordt extra breed, zodat je elkaar makkelijk kunt passeren en er ook duofietsen op passen. Het verhoogde pad vormt tegelijkertijd een verhoging van de weg, als een soort verkeersdrempel voor auto’s.

 

Ank Braspenning (onze buurt De Posten): “Dit resultaat is een kroon op het werk van iedereen die zich hard heeft gemaakt voor de realisatie van de dementievriendelijke oversteek, waaronder een bijdrage van de Wijkraad. We zijn enorm blij dat hierdoor een lang gekoesterde wens uitgevoerd kan worden. En dat de oversteek, die buurt De Posten met Winkelcentrum Enschede Zuid verbindt, niet alleen veiliger, maar ook dementievriendelijk wordt. Daarmee zijn we letterlijk een stap dichterbij een wijk waar iedereen fijn kan wonen en leven.”

‘onze buurt De Posten’ is een samenwerkingsverband met vier hoofdpartners: woningcorporaties Domijn en Woonzorg Nederland, Gemeente Enschede en Zorgcentrum de Posten. Daarnaast is de provincie Overijssel nauw betrokken. In dit samenwerkingsverband werken wij met verschillende organisaties in de buurt slim samen. We vullen elkaar aan en grijpen kansen om samen met bewoners vooruitgang te boeken in de buurt. Ga voor meer informatie  naar www.onzebuurtdeposten.nl.