Info van Bertus (SVEN)

Beste Bewoners, Nee, er volgt geen actie van ‘Samen Winter Warm’ vanuit SVEN, zoals vorig jaar. Toch wil ik onder deze noemer graag uw aandacht vragen voor: het in verbinding blijven met de buurt en zorgen voor verbinding van buurtbewoners onder elkaar. Immers ook de komende wintermaanden zal het mede door de ‘covid regels’ voor sommigen moeilijk zijn, waardoor zij zich somber of nog meer eenzaam voelen.

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we samen in verbinding blijven en elkaar helpen waar dat kan.

Hebt u een ‘Samen Winter Warm’ idee ?

Wilt u hier iets mee doen in uw buurt?

Hebt u hierbij ondersteuning nodig om dit te organiseren?

Kent u mensen die wel een hart onder riem kunnen gebruiken?

Laat het weten!
Wellicht kan SVEN u hierbij wat tips geven of ondersteuning bieden.

 

Buurt Contact Personen

Speciaal doe ik hierbij een beroep op de Buurt Contact Personen (BCP –ers)!

De huidige Buurt Contact Personen zijn van grote waarde. Soms met een berichtje. Maar daar waar nodig, bieden zij letterlijk de helpende hand. Dank hiervoor!

Bent  u ook bereid om als BCP-er een extra oogje in het zeil te houden in uw buurt?

Het enige wat u hoeft te doen is uw ogen en oren open te houden en met wat u ziet of hoort in positieve zin iets doen. Ten behoeve van uw medemens of voor de leefbaarheid in de buurt.

 

Wijkbudgetten

Nog altijd kunt u voor een initiatief een aanvraag voor subsidie doen bij de Wijkbudgetten. Niet voor eten en drinken maar wel voor een heleboel andere zaken.

Kijk eens  op de website van www.wesselerbrink.com  Klik door naar ‘wijkbudget’.

De wijkraad ontvangt via “Jij maakt de buurt” jaarlijks geld van de gemeente. Vervolgens verdeelt de wijkraad  dit over de 4 verschillende buurten.  Een vaste werkgroep in de buurt beoordeelt uw aanvraag.

Hebt u vragen over het aanvragen van een wijkbudget, mail naar wijkbudget@wesselerbrink.com . Of neem contact op met de wijkraad.
De Wijkraad is ook elke woensdagochtend van 10.00u – 12.00u aanwezig in De Magneet.

Hebt u ondersteuning nodig bij het indienen van een aanvraag, dan kunt u ook contact met mij opnemen.

Ik hoop veel “Winter Warme’  initiatieven voorbij te zien komen.

 

 

 

 

Warme groet

Bertus Siemerink         

netwerkcoach SVEN

Mail: bsiemerink@incluzio.nl

Tel. 06-15437184