Nieuwe Plantenbakken Lintveldebrink

Ook hier weer een mooi voorbeeld wat er met wijkbudgetten wordt gedaan. Tijdens de herinrichting van de parkeerplaatsen aan de Lintveldebrink kwam de Bewonerscommissie "Vijverflat" op het idee om de oude plantenbakken bij de ingang te vernieuwen. Na meer dan 25 jaar waren deze verrot en gedateerd. Tevens was de groei er uit bij de vaste planten.

 

 

 

 

 

 

In eerste instantie zouden de bewoners moeten gaan betalen voor nieuwe plantenbakken.
Echter zomaar een bedrag van meer dan € 4000,- ophalen was niet realiseerbaar.
De commissie legde dit voor bij Salland Wegenbouw, die met de vernieuwing van de
parkeerplaatsen bezig was. Die was bereid om tegen een redelijk bedrag nieuwe bakken te
plaatsen en de oude te verwijderen. Dus de gemeente geraadpleegd en tot onze grote blijdschap
gaf deze aan dat de bakken op gemeentegrond stonden en op kosten van de gemeente vernieuwd
mochten worden.Veel dank gaat dus uit naar de heer Hannink van gemeente Enschede en
de medewerkers van Salland Wegenbouw die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt.

De inrichting van de bakken kwam wel voor rekening van de BC. Dankzij een bijdrage uit het
wijkbudget staan er nu twee nieuwe bakken voorzien van mooie winterheide, klimop en diverse
andere vaste planten. Zie de foto’s in de bijlagen.

Enkele bewonerscommissie hebben op 8 oktober de bakken beplant en op die manier mede
gezorgd voor een beter aanzicht van de ingang van de flat. Het geheel heeft nu een frisse
uitstraling gekregen. Van veel medebewoners heeft de commissie complimenten ontvangen
en waardering gekregen voor dit initiatief.

Het blad Brinkpraat wordt altijd met veel interesse gelezen en wij wensen u veel succes met al uw
werkzaamheden voor de redactie.

Met vriendelijke groet,

Aldert Schenk
voorzitter Bewonerscommissie “Vijverflat”
Lintveldebrink 684
7544 KR Enschede