Overzicht aanvragen wijkbudget

Hier onder vind u een overzicht van de aanvragen die gedaan zijn bij de wijkbudgetten gesorteerd op wijkdeel.
Klik op de betreffende categorie om de aanvragen te bekijken.
Aan de hier verstrekte informatie kunnen geen rechten ontleend worden.


Toon aanvragen voor het jaar:

Niet ingedeeld

WB00-00-00Test aanvraag

Beschrijving:
Fout zoekken

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 1
Bedrag toegekend: 1

Het Bijvank

B22-20-01BBQ Leger des Heils

Beschrijving:
BBQ voor de mensen van leger des heils en de buurt, De cohesie vergroten en verbinding met de wijk maken en onderhouden.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 515
Bedrag toegekend: 500

B22-21-02Jeu de boule banen

Beschrijving:
aanleg van jeu de boule banen. Aanleiding is een verzoek van ouderen uit de buurt in combinatie met leden van V.V.Udi. Doelstelling ouderen laten bewegen plezier te ervaren met sporten en sociale samenhang te creëren.

Status: afgewezen
Bedrag aangevraagd: 5.000
Bedrag toegekend: 0

B22-23-03Bloembakken Hertmebrink

Beschrijving:
Bloembakken vernieuwen met planten. De bakken met violen vervangen door zomerbloeiers en de vaste planten die dood zijn vervangen. er zijn 10 vrijwilligers die de bakken onderhouden.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 1.413
Bedrag toegekend: 1.263

B22-24-04Picknicktafel Bentelobrink

Beschrijving:
Ze willen graag een zitplek op de brink. Er wordt een picknick tafel aangevraagd maar willen graag 3 en een overkapping.

Status: inbehandeling
Bedrag aangevraagd: 249
Bedrag toegekend: 0

B22-25-05Open huis Kuryakoskerk

Beschrijving:
Kuryakoskerk opent zaterdag 10 september de deuren voor buurtbewoners Op zaterdag 10 september openen wij de deuren van onze kerk voor alle buurtbewoners en andere belangstellenden. We willen graag kennis maken met onze medebewoners in de Wesselerbrink. Iedereen is van harte welkom. Het doel is om nader kennis met elkaar te maken en een gezellige tijd met elkaar te hebben. Geïnteresseerden kunnen de kerk bezichtigen. en er zal voldoende gelegenheid zijn voor eventuele vragen. Koffie en thee staan klaar. Ook kinderen zijn van harte welkom om zich te komen vermaken op de springkussens en te genieten van een suikerspin of popcorn en ranja.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 760
Bedrag toegekend: 500

B22-25-06Straatfeest Mariendaal

Beschrijving:
Straatfeest organiseren voor 119 woningen in Mariendaal. voor de sociale cohesie

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 560
Bedrag toegekend: 500

Het Lang

L22-04-01overkapping Albergenbrink

Beschrijving:
De bewoners zijn actief in hun brink hebben speeltoestellen geplaatst, en willen nu graag overkapping om de saamhorigheid vergroten.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 3.520
Bedrag toegekend: 3.520

L22-04-02Huur Tuindorp Passe Partout

Beschrijving:
Aanvraag voor huur voor de schildersclub. er wordt op maandag en dinsdagmorgen geschilderd door ongeveer 13 mensen. De huur bedraagt 1850,00 waarvan eigen bijdrage 925,00 Waren voordien altijd bij Polboske.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 925
Bedrag toegekend: 925

L22-05-03Planten in de brink

Beschrijving:
Planten voor in de bakken die aan de lantaarnpalen hangen. Deze worden jaarlijks opnieuw in gepoot.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 228
Bedrag toegekend: 228

L22-06-04Jambalaya line dance

Beschrijving:
gezellige avond voor sociale contacten

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 1.250
Bedrag toegekend: 728

L22-08-05bestrating onder overkapping

Beschrijving:
bestrating onder de overkapping.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 1.243
Bedrag toegekend: 1.243

L22-17-05Materialen voor Stop armoede 053

Beschrijving:
Het inrichten van een ruimte voor het opslaan van het eten en kleding voor mensen die niets hebben. Mensen kunnen bij 053 stop armoede terecht als ze niets meer hebben en worden dan geholpen met eten en kleding. Er wordt goed opgelet of het bij de juiste mensen terecht komt. De voedingsmiddelen wordt door donatie bij elkaar gekregen.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 750
Bedrag toegekend: 750

L22-18-06buurtfeestje

Beschrijving:
Organiseren van een buurtfeestje. Na twee jaar weer opnieuw organiseren van een buurtfeest voor de 2 flats aan de Wesselernering. Eigen bijdrage 12,50 per persoon. totaal 500,00 euro eigen bijdrage.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 495
Bedrag toegekend: 495

L22-20-07Viva tuindorp

Beschrijving:
Viva in de vakantie activiteiten organiseren voor de kinderen in de wijk die niet op vakantie gaan.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 600
Bedrag toegekend: 600

L22-22-08Buurtfeest

Beschrijving:
Socialisatie elkaar beter leren kennen. Als afsluiting van de vakantie een gezellige dag organiseren. Met spelletjes en muziek. BB wordt zelf betaald.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 500
Bedrag toegekend: 500

L22-24-09Brinkfeest 2022

Beschrijving:
Weer een brinkfeest houden. de laatste was in 2019. Gezellig samen komen met bewoners en kinderen om meer eenheid te kweken.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 500
Bedrag toegekend: 500

L22-26-10overkapping Hasselobrink

Beschrijving:
Een overkapping plaatsen om de samenhang in de brink te stimuleren.

Status: ontvangen
Bedrag aangevraagd: 4.200
Bedrag toegekend: 0

Het Oosterveld

O22-01-01Eetsoos 55 +

Beschrijving:
Wij verzorgen al een aantal jaren een gezellige eetsoos voor oudere mensen. Wij koken 1x per week op woensdag een 2 gangen menu. Na de maaltijd wordt er nog wat nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij koken alles vers en zeer gevarieerd. Koken doen wij in de "boven"keuken van restaurant Pompidou op de Wesselerbrink.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 2.000
Bedrag toegekend: 2.000

O22-18-02bankjes stadsboerderij

Beschrijving:
bankjes bij de moestuin en rond de boerderij.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 1.545
Bedrag toegekend: 1.545

O22-31-03Whats app borden Kisveldbrink

Beschrijving:
Kisveldbrink wil graag whats app borden. Ze zijn sinds een jaar aangesloten bij de buurtpreventie.

Status: ontvangen
Bedrag aangevraagd: 450
Bedrag toegekend: 0

De Posten

P22-01-01Planten in bloembakken

Beschrijving:
bloembakken vullen met voorjaars en najaarsbloemen.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 350
Bedrag toegekend: 350

P22-12-02Arabische les voor kinderen.

Beschrijving:
Kinderen in de Zuidwijken samen brengen om Arabisch te kunnen leren. Wij willen graag onze kinderen op een liefdevolle manier de juiste kennis bijbrengen over de islam. Hierbij staat het leren lezen van de Arabische schrift centraal met als uiteindelijk doel dat ze zelfstandig de koran kunnen reciteren. Wij hopen met onze lessen saamhorigheid te creëren onder de kinderen. Samen leren is leuker dan alleen en zij zien dat andere kinderen hetzelfde geloven als zij waardoor ze een verbondenheid gaan voelen met elkaar. Dit is goed voor de ontwikkeling van de kinderen. Zodoende hopen wij dat de kinderen leren uit liefde en

Status: afgewezen
Bedrag aangevraagd: 225
Bedrag toegekend: 0

P22-26-03Zomerfeest Lintveldebrink

Beschrijving:
Zomerfeest met rommelmarkt eetstandjes live muziek en feest De bewoners van de flats aan de Lintveldebrink hebben de laatste jaren aardig wat voor hun kiezen gehad. Er waren veel incidenten. Tijdens de huisbezoeken van de netwerkcoaches van SVEN Wijkwelzijn bleek dat dit bij verschillende mensen wel de nodige sporen heeft nagelaten. Echter de rust is terug gekeerd en bewoners hebben weer positieve energie en ideeën. Zo ontstond het idee om een Zomerfeest te organiseren. Vooral voor de bewoners van de flats, maar ook van de laagbouw aan de Lintveldebrink. De Netwerkcoaches van SVEN hebben toegezegd om hierin te ondersteunen. Inmiddels zijn er volop ideeën en wordt er gezocht naar financiering. Ook wordt er samen gewerkt met `Onze Buurt De Posten' (samenwerking tussen gemeente - Zorgcentrum De Posten en Domijn). Het enthousiasme is groot, bij de bewoners die een werkgroepje vormen: het wordt een FEEST voor de hele wijk de Wesselerbrink!

Status: ontvangen
Bedrag aangevraagd: 3.000
Bedrag toegekend: 0

Wijkbreed

WB22-02-01Brinkpraat

Beschrijving:
Omschrijving van het project: Doel: 10x per jaar, elke maand behalve juli & augustus, geven wij vanuit uitgever BBproductions drie wijkkranten uit in Enschede Zuid. Naast de Brinkpraat is dat De Om De Hoek Gekeken en de Stroinkslanden, met daarin gevouwen het katern Enschede Zuid nieuws dat in alle drie de kranten verschijnt. We verspreiden hem in een oplage van 7.500, huis aan huis en in stapels bij een aantal uitgiftepunten. Wij hebben een bestaand concept met bewezen goede kwaliteit, organisatie en structuur. We werken samen vele partijen in de wijk, we hebben een groot netwerk opgebouwd. De Brinkpraat heeft als doel het informeren van buurtbewoners over zaken die spelen in de wijk. Andersom krijgen bewoners de gelegenheid om de krant gebruiken hun eigen verhaal te vertellen. Vergroten samenhang, contact en verbinding bevorderen tussen bewoners onderling en ondernemers, begrip kweken tussen de verschillende bewonersgroepen, aankondigingen en stimuleren van evenementen en activiteiten en helpen de leefbaarheid te vergroten. wijk(raad)

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 3.000
Bedrag toegekend: 3.000

WB22-02-02huur Smiley

Beschrijving:
Huren van het Smiley gebouw voor activiteiten voor de jeugd en ook vvor de ouderen bv.jeu de boels kaarten enz.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 3.000
Bedrag toegekend: 3.000

WB22-18-03hekwerk poorten rond Smiley

Beschrijving:
Poortjes bij het hekwerk rond het Smiley. Er staan nu banken waar daklozen en mensen van het leger des heils gaan zitten drinken. Daarom kunnen de kinderen en ook volwassenen daar niet fijn meer zitten, en de kinderen niet spelen. Ook Alifa zal blij zijn dat het afgesloten kan worden, zodat de kinderen niet weg kunnen lopen en niet de straat op kunnen.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 3.863
Bedrag toegekend: 3.863

WB22-24-04Wijkkrant

Beschrijving:
10x per jaar, elke maand behalve juli & augustus, geven wij vanuit uitgever BBproductions drie wijkkranten uit in Enschede Zuid. Naast de Brinkpraat is dat De Om De Hoek Gekeken en de Stroinkslanden, met daarin het katern Enschede Zuid nieuws in alle drie de kranten. Oplage Brinkpraat is 7.500, wordt verspreid huis aan huis en bij een aantal uitgiftepunten. Het heeft inmiddels een bewezen continuiteit, goede kwaliteit, organisatie en structuur. We werken samen vele partijen in de wijk, we hebben een groot netwerk. Het Enschede Zuid nieuws (oplage 17.500) verbindt de drie zuidwijken. Deze aanvraag gaat over juni, september tm december 2022. De Brinkpraat heeft als doel het informeren van buurtbewoners over zaken die spelen in de wijk. Bewoners krijgen gelegenheid om de krant gebruiken hun eigen verhaal te vertellen. Vergroten samenhang, contact en verbinding bevorderen tussen bewoners onderling en ondernemers, begrip kweken tussen de verschillende bewonersgroepen, aankondigingen en stimuleren van evenementen en activiteiten en helpen de leefbaarheid te vergroten. Hiermee heeft de wijk(raad) een relatief goedkoop, laagdrempelig, fijnmazig en effectief informatie-kanaal

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 3.000
Bedrag toegekend: 3.000

WB22-24-05speeltoestel Lintveldebrink

Beschrijving:
Het groen tussen de flats wordt opgeknapt. Doen en ontmoeten is een groot project waar allerlei zaken aangepakt worden. Waaronder dat er speeltoestellen voor de kinderen komen.

Status: toegekend
Bedrag aangevraagd: 6.432
Bedrag toegekend: 6.432

WB22-26-06Happy kids

Beschrijving:
verbeteren van de speeltuin en leefomgeving.

Status: afgewezen
Bedrag aangevraagd: 20.000
Bedrag toegekend: 0

WB22-26-07Vergroening van schoolplein en rondom school

Beschrijving:
Wij willen ons schoolplein voor 90% vergroenen en de omgeving verbinden met de buurtschool, het sportveld, en het verzorgingshuis. En rondom de school ook meenemen in het project. Zodat er een paradijs van groen midden in de wijk.

Status: afgewezen
Bedrag aangevraagd: 10.000
Bedrag toegekend: 0