Wijkbudget in live grafieken

Op deze pagina zie je grafieken van aanvragen van wijkbudget in de wijk Wesselerbrink. Wijkbudget is geld dat door de gemeente wordt verstrekt aan bewoners en organisaties. De Wijkraad Wesselerbrink treedt daarbij als bemiddelaar op.

Het gaat om aanvragen die bewoners en organisaties sinds 2015 hebben ingediend bij Wijkraad Wesselerbrink. Ze staan in een on-line database. Aanvragen voor 2015 staan niet in deze database.

Deze pagina bevat alle live data uit de database: wanneer de database door de wijkraad wordt aangepast, en je ververst deze pagina, dan zie je de wijzigingen meteen terug in de grafieken.

De meeste grafieken geven alleen positieve aanvragen weer. Daaronder verstaan we aanvragen die zijn ontvangen, in behandeling, goedgekeurd, of verantwoord. Met verantwoord bedoelen we dat de aanvrager alle bonnetjes heeft ingeleverd, en dat alles goed is afgehandeld. Negatieve aanvragen zijn aanvragen die zijn afgekeurd, ingetrokken of doorverwezen.

Overzicht van afgelopen jaren

In onderstaande 3 grafieken staat een overzicht van de afgelopen jaren.

In de eerste grafiek staat het aantal aanvragen per jaar, ingedeeld naar de status (goedgekeurd, afgekeurd, enzovoort). Hierin staan zowel positieve als negatieve aanvragen.

In de tweede grafiek staat het totale bedrag per jaar, ingedeeld naar de 4 wijkdelen en "wijkoverschrijdend". Hier gaat het alleen om positieve aanvragen. De betekenis van "wijkoverschrijdend" is in de loop der jaren gewijzigd. Viel eerst de kinderboerderij onder "wijkoverschrijdend"; sinds 2018 valt dat onder Het Oosterveld. Dat is jammer, want daardoor kun je niet goed meer zien of het geld gelijk verdeeld wordt onder de wijkdelen.

In de derde grafiek zie je het totale bedrag per jaar, ingedeeld in categorieën.

Meer details van een jaar

Kies hieronder een jaar; dan tonen de volgende grafieken details van dat jaar:

In onderstaande grafiek staat het totale wijkbudget van het jaar dat je hierboven gekozen hebt, verdeeld onder de 4 wijkdelen en "wijkoverschrijdend". Hier staan alleen de positieve aanvragen.

In laatste grafiek staan alle aanvragen in het jaar dat je hierboven gekozen hebt, dus behalve positieve ook alle negatieve aanvragen. Klik op de balk van een aanvraag om details van die aanvraag te zien.