Werkgroepen Wijkbudget

De leden van de Werkgroepen Wijkbudget maken deel uit van Wijkraad Wesselerbrink. De werkgroepen zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de wijkbudgetten.

In de praktijk betekent dit dat de leden van de werkgroepen zelfstandig de aanvragen beoordelen. Zij zijn hierbij gehouden aan de kaders en regels gesteld door de gemeente en aanvullende regels van de wijkraad. De aanvullende regels van de wijkraad worden jaarlijks getoetst op houdbaarheid, maar passen altijd binnen de gemeentelijke regels en kaders.

Elke werkgroep heeft een contactpersoon vanuit het bestuur van de wijkraad. Deze is, indien wenselijk of noodzakelijk, aanwezig bij een vergadering van de werkgroep. De rol van de bestuursleden is vooral  adviserend. Hiermee bewaken zij de totale uitvoering van het toetsen van aanvragen en verantwoording hiervan.

Jaarlijks legt het bestuur wijkraad verantwoording af bij stadsdeelmanagement over de  uitgaven van het totale wijkbudget. Eén en ander is ook terug te vinden in het bestedingsplan welke jaarlijks wordt opgesteld.

Contact

Voor algemene informatie, vragen en klachten over het aanvragen van wijkbudget kun je terecht bij de secretaris Wijkbudget Wesselerbrink:

E-mail: wijkbudget@wesselerbrink.com

Organisatie

De werkgroepen bestaan uit vrijwilligers die weten wat er speelt in de wijk. De vrijwilligers zijn georganiseerd in werkgroepen.

Werkgroep Het Oosterveld

E-mail: Oosterveld@wesselerbrink.com

 • Peter Kluitmans
 • Agnes van Baal

Werkgroep Het Bijvank

E-mail: bijvank@wesselerbrink.com

 • Theo Hogers
 • Nazir Maniraam
 • Hannie Olthof
 • Gerben de Jong

Werkgroep Het Lang

E-mail: lang@wesselerbrink.com

 • Henriette Bergman
 • Kitty Veenstra
 • Gonda Reijnen
 • Yahaira Del duca Perez

Werkgroep De Posten

E-mail voor De Posten: posten@wesselerbrink.com

 • Rachida Abdoelkarim
 • Dennis van Someren
 • Sara Elmeaizi
 • Anneke Hoitinga
 • Maltie Jethoe